הערכה ומבחנים

  • כיצד נשלב הערכה בבסיס ההוראה, ונהפוך זאת לחלק מהדיאלוג עם הסטודנטים?
  • כיצד נשלב מספר שיטות הערכה בקורס, כך שנוכל להעריך מגוון רחב של תוצאות למידה?
  • איך נבטיח הערכה מיטבית, ונתמודד עם בעיות של מהימנות בהערכה?

המרכז לקידום הלמידה וההוראה מציע:

  • סדנאות בנושא כתיבת מבחנים והערכה חלופית.
  • ליווי מקצועי אישי למרצים בתהליך ההכנה והבדיקה של מבחנים בהתאם להמלצות המרכז הארצי לבחינות והערכה.
  • הדרכה בשילוב של כלים להערכה חלופית, ביניהם: פרויקטים, תלקיטים, הערכת עמיתים ועוד.
  • הכנת גרסאות (טורים) למבחנים מסוג רב-ברירה.
  • בדיקה של מבחנים מסוג רב-ברירה והפקת דוחות סטטיסטיים ודו"ח ציונים בפורמט המתאים להזנה למערכת הציונים UpGrade.

 הנכם מוזמנים ליצור קשר עם ד"ר אירית ורטהיים, טל 2019

מבחנים

תהליך הכנת מבחן

נהלים לערבול ובדיקת מבחן מסוג רב-ברירה