סדנאות

הסדנאות הקרובות

שימוש בקליקרים בהרצאות ובתרגולים
 • מועד: יום א' 26/11/17 9:00-10:30
 • מקום: חדר 212, בניין אולמן
 • תכני הסדנה:
  • רציונל: הוראה דיאלוגית ותרומתה  ללמידה משמעותית
  • קווים מנחים להוראה באמצעות קליקרים
  • סוגי שאלות עבור פעילות כיתתית עם קליקרים
הוראה מתוקשבת בקורסים בטכניון
 • מועד: יום א' 3/12/17  9:00-10:30
 • מקום: חדר 212, בניין אולמן
 • תכני הסדנה:
  • כיצד לקדם למידה פעילה ואינטראקטיבית באמצעות מערכת  Moodle
  • למידה שיתופית באמצעות מערכת Moodle
  • שילוב מגוון סוגי הערכה באמצעות מערכת Moodle: מבחנים, מטלות מקוונות, הערכת עמיתים ומשובים
פתרון בעיות: כיצד נעודד השתתפות פעילה של הסטודנטים בהרצאה?
 • מועד: יום א' 10/12/17 9:00-10:30
 • מקום: חדר 212, בניין אולמן
 • תכני הסדנה:
  • פתרון בעיות: אסטרטגיות של מומחים לעומת טירונים
  • שלבים בפתרון בעיה
  • ניתוח בעיות לדוגמא
  • מעורבות פעילה של הסטודנטים בפתרון בעיות – מדוע? וכיצד?
  • מודלים לשילוב עבודה בקבוצות קטנות עם דיון כיתתי
תפיסות שגויות ושינוי תפיסתי
 • מועד: יום א' 24/12/17  9:00-10:30
 • מקום: חדר 212, בניין אולמן
 • תכני הסדנה:
  • מקורן של תפיסות שגויות
  • איך לזהות – תפיסות שגויות
  • מודל הוראה לשינוי תפיסתי – מתפיסה שגויה לתפיסה מדעית
  • דוגמאות מדיסציפלינות שונות
הערכה ומבחנים
 • מועד: יום א' 31/12/17 9:00-10:30
 • מקום: חדר 212, בניין אולמן
 • תכני הסדנה: הערכה משמעותית מחייבת תכנון מכוון ומחושב. במפגש נציג על קצה המזלג, אתגרים ועקרונות ביישום מהלכים של מדידה והערכה, ההכנה של מבחנים הוגנים, הבדיקה והמסקנות.
 • הוגנות בהערכה.
 • תהליך הכנת המבחן.
 • סוגיות שונות בנושא מבחנים.
 • דוגמאות של שאלות.
 • בדיקת מבחנים והפקת לקחים.
 • ניתוח הממצאים, המסקנות והיישום

 

חיבור מבחנים

להיות מרצים טובים יותר

למידה והוראה בעידן הטכנולוגי

סדנת מרצים

תכנון קורס בגישה ממוקדת למידה