סדנאות

הסדנאות הקרובות

פתרון בעיות: כיצד נעודד השתתפות פעילה של הסטודנטים בתרגול?
 • מועד: יום א' 29/10/17 9:00-10:30
 • מקום: חדר 213, בניין אולמן
 • תכני הסדנה:
  • פתרון בעיות: אסטרטגיות של מומחים לעומת טירונים
  • שלבים בפתרון בעיה
  • ניתוח בעיות לדוגמא
  • מעורבות פעילה של הסטודנטים בפתרון בעיות – מדוע? וכיצד?
  • מודלים לשילוב עבודה בקבוצות קטנות עם דיון כיתתי
הוראה מתוקשבת בקורסים בטכניון
 • מועד: ד' 8/11/17 12:30-14:00
 • מקום: חדר 213, בניין אולמן
 • תכני הסדנה:
  • כיצד לקדם למידה פעילה ואינטראקטיבית באמצעות מערכת  Moodle
  • למידה שיתופית באמצעות מערכת Moodle
  • שילוב מגוון סוגי הערכה באמצעות מערכת Moodle: מבחנים, מטלות מקוונות, הערכת עמיתים ומשובים
ניהול כיתה יעיל
 • מועד: יום א' 5/11/17 9:00-10:30
 • מקום: חדר 213, בניין אולמן
 • תכני הסדנה:
  • מהו ניהול כתה יעיל?
  • כיצד להגיב על התנהגות מפריעה בשיעור ?
  • תקשורת יעילה עם הסטודנטים בשיעור ומחוץ לשיעור
תפיסות שגויות ושינוי תפיסתי
 • מועד: יום א' 12/11/17  9:00-10:30
 • מקום: חדר 213, בניין אולמן
 • תכני הסדנה:
  • מקורן של תפיסות שגויות
  • איך לזהות – תפיסות שגויות
  • מודל הוראה לשינוי תפיסתי – מתפיסה שגויה לתפיסה מדעית
  • דוגמאות מדיסציפלינות שונות
שימוש בקליקרים בהרצאות ובתרגולים
 • מועד: ד' 22/11/17 12:30-14:00
 • מקום: חדר 213, בניין אולמן
 • תכני הסדנה:
  • רציונל: הוראה דיאלוגית ותרומתה  ללמידה משמעותית
  • קווים מנחים להוראה באמצעות קליקרים
  • סוגי שאלות עבור פעילות כיתתית עם קליקרים
הערכה ומבחנים
 • מועד: יום ד' 27/12/17 12:30-14:00
 • מקום: חדר 213, בניין אולמן
 • תכני הסדנה:
  • הערכה משמעותית מחייבת תכנון מכוון ומחושב. במפגש נציג על קצה המזלג, אתגרים ועקרונות ביישום מהלכים של מדידה והערכה, ההכנה של מבחנים הוגנים, הבדיקה והמסקנות.
  • הוגנות בהערכה.
  • תהליך הכנת המבחן.
  • סוגיות שונות בנושא מבחנים.
  • דוגמאות של שאלות.
  • בדיקת מבחנים והפקת לקחים.
  • ניתוח הממצאים, המסקנות והיישום.

חיבור מבחנים

להיות מרצים טובים יותר

למידה והוראה בעידן הטכנולוגי

סדנת מרצים

תכנון קורס בגישה ממוקדת למידה