בקשת פתיחת אתר עבור השתלמות מורים

  • שם פרטישם משפחהמספר זהותכתובת דוא"ל 
    ציינו את פרטי בעלי הרשאות עריכה באתר. חבר/ת הסגל האחראי/ת על ההשתלמות צריך/צריכה להופיע ראשונה.
  • Max. file size: 20 MB.
  • הורידו את הקובץ הבא: תבנית קובץ עבור פרטי משתלמים ומלאו אותו במדוייק. לאחר מכן, העלו את הקובץ לטופס. שימו לב, הקובץ חייב להכיל את כל הפרטים עבור כל המשתלמים.