טופס מסמך פיצוח

איש הקשר

שם איש הקשר(חובה)

פרטי הקורס

סוג קורס

סמסטר

תיאור קצר של הקורס כיום / לפני השינוי

אחוז הלמידה הדיגיטלית?

תיאור התהליך הפדגוגי המתוכנן לשינוי הקורס

תהליך הערכה צריך להיות מובנה בתהליכים השונים של הקורס (לדוגמא, סקרים, בחנים, ניתוח אנליטיקות למידה, ראיונות, וכדומה)
לאילו מהמטרות של למידה דיגיטלית כמוגדר בתוכנית התהליך המוצע צפוי לתרום: