סדנה בנושא ניהול כתה יעיל

ב 5/11 התקיימה במרכז לקידום הלמידה וההוראה סדנה בנושא ניהול כתה יעיל. 15 מתרגלים מפקולטות שונות דנו בקבוצות בתרחישים אפשריים בכתה ואסטרטגיות תגובה יעילות.

השיח והדיון אפשר חשיבה משותפת והפרייה הדדית. המתרגלים יצאו עם סל כלים מורחב להתמודדות עם אתגרים הקשורים בניהול כתה.