סדנת פתרון בעיות בהנחיית ד"ר גלית בוצר

סדנה בנושא פתרון בעיות

יום א’ 29/10/17 התקיימה במרכז לקידום הלמידה וההוראה סדנה בנושא פתרון בעיות. בסדנה השתתפו כ -20 מתרגלים מפקולטות שונות.

עסקנו בשלבים בפתרון בעיה ודנו בכלים מעשיים לעידוד השתתפות פעילה של הסטודנטים. ביום א’ 5/11/17 נמשיך בשיח על הוראה ולמידה ונעסוק בניהול כתה יעיל.