גביעים

טכניון דורג במקום הראשון ברמת הקורסים בין האוניברסיטאות

לבית הטכניון שלום,

בסקר איכות ההוראה של התאחדות הסטודנטים הארצית המצורף למייל זה, הגיע הטכניון למקום הראשון ברמת הקורסים בין האוניברסיטאות,  למקום ראשון בין אוניברסיטאות המחקר בציון המשוקלל הכללי, בתכנית הלימודים ובטיב ההוראה של המתרגלים.הישג זה הוא גדול עוד יותר מכיוון שהמחקר העולמי מראה כי ממוצעי סקרי ההוראה בתחומי מדעי החברה, מדעי הרוח והאמנויות הוא גבוה יותר במידה משמעותית מאשר בהנדסה ובמדעים המדויקים. עובדה זו מציבה את הטכניון בעמדת התחלה נחותה מול שאר האוניברסיטאות.

המרכז לקידום ההוראה והלמידה בטכניון מברך את המרצים והמתרגלים על עבודתם המצוינת. אנו מאחלים לכל בית הטכניון שנה אקדמית מוצלחת והמשך הצטיינות בהוראה.

 בברכה,

 פרופ. משה ברוך, עוזר למשנה הבכיר לקידום ההוראה והלמידה