prof danny lewin flipping for pre med

תכנית יום פיתוח סגל פרה-קליני

בפקולטה לרפואה התקיים יום עיון, במסגרתו הוצגו מודלים חלופיים לשיטת ההוראה המסורתית, המשלבים רמות תקשוב שונות: מלמידה היברידית ועד קורס מקוון במלואו.