שאלות רב-ברירה דו-שכבתיות

Multiple Choice Questions that Test Conceptual Understanding: A Proposal for Qualitative Two-Tier Exam Questions

Timmermann, D. & Kautz, C.H. (2015). 122nd ASEE Annual Conference & Exposition

שאלות רב-ברירה דו-שכבתיות (Two Tier Multiple Choice questions – TTMC) להערכת הבנה מושגית

כאשר מעריכים הישגי סטודנטים, השאיפה היא להעריך מעבר לידע ומיומנויות, גם הבנה מושגית. לשם כך, מקובל להשתמש בשאלות פתוחות, אשר בדיקתן מחייבת רמה גבוהה של מקצועיות וכרוכה בהשקעת זמן. מסיבות אלה, השימוש בשאלות פתוחות אינו נפוץ בקורסים רבי-משתתפים. בקורסים אלה, מבחני רב-ברירה הם בין כלי ההערכה היעילים ביותר. יחד עם זאת, מבחני רב-ברירה אינם מאפשרים לרוב, להעריך הבנה מושגית.

במצב אידיאלי, מבחן יציג מיזוג בין שאלות הבנה מושגיות לבין שאלות רב-ברירה. הדרך לכך, היא באמצעות פריטי רב-ברירה דו-שכבתיים (TTMC), בהם בשכבה הראשונה נדרשת תגובה למצב נתון, ובשכבה השנייה הנמקה לתגובה זו. שילוב זה מאפשר להעריך הבנה מושגית בצורה טובה.

טובין וקאפי (1981) היו הראשונים לנסות סוג זה של שאלות, במבחן על חשיבה לוגית. טרגסט (Treagust, 1985) הציג גישה לעיצוב שאלות מסוג זה, עבור מבחנים סטנדרטיים על תפיסות מוטעות. מאז, נעשה שימוש בשאלות מסוג זה, במבחנים מתחומים שונים: כימיה, תרמודינמיקה, הנדסת חשמל, מתמטיקה ועוד, והתוצאות מבטיחות.

* בטכניון, נעשה ניסיון מסוג זה, בקורס רב-משתתפים בפקולטה להנדסת חשמל.

שאלות אלה משפרות את איכות המבחנים בכך שהן דורשות רמה גבוהה יותר של חשיבה, וגם מייצרות מאגר גדול של נתונים על ההבנה המושגית, וכך מאפשרות לעקוב אחר שכיחותן של תפיסות מוטעות בקרב סטודנטים.

המאמר נועד לקדם שילוב של פריטי רב-ברירה דו-שכבתיים במבחן, והוא מספק דוגמאות והנחיות לפיתוח פריטים מסוג זה.

 

Tobin, K.G. & Capie, W. (1981). The Development and Validation of a Group Test of Logical Thinking. Educational and Psychological Measurement, vol. 41, 2: pp. 413-423.

Mutlu. A. & AcarSesen, B.A. (2014). Development of a Two-tier Diagnostic Test to Assess Undergraduates’ Understanding of Some Chemistry Concepts.
Procedia – Social and Behavioral Sciences 174 629 – 635