סדנאות לפיתוח סגל הוראה במסלול התמחות ברפואת משפחה

ד”ר גלית בוצר וד”ר אולגה צ’ונטונוב הנחו סדנאות בנושאים של שיפור מיומנויות בהובלת קבוצות וכלים טכנולוגיים המקדמים למידה פעילה, בשיתוף עם ד”ר מיכאל קאפמן וד”ר דקלה אגור כהן, במסגרת יום פיתוח סגל במסלול ההתמחות של רפואת משפחה. בסדנאות השתתפו כ 30 רופאי משפחה המלמדים במסלול. זו שנה שניה שאנשי המרכז לקידום הלמידה וההוראה מנחים סדנאות במסגרת ימי פיתוח סגל במסלול רפואת משפחה, כאשר בשנה שעברה הסדנאות הובילו להטמעת מערכת המודל לתוך כל הקורסים של המסלול, וכתוצאה מכך לתהליכי שינוי משמעותיים ביותר בשיטות ההוראה וקידום למידה פעילה בקורסים אלו. הסדנה זכתה לשבחים רבים מן המשתתפים.