שימוש בפריטי רב-ברירה דו-שכבתיים (TTMC)

שת”פ בין המרכז לקידום הלמידה וההוראה לבין הפקולטה לה. חשמל, והפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה הניב מחקר בכתב העת Global Journal of Engineering Education בנושא :

“Two-tier multiple-choice questions as a means of increasing discrimination: case-study of a basic electric circuits course”.

המחקר נערך בקורס רב-משתתפים בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון. המאמר מציג מחקר על התרומה של שילוב פריטי רב-ברירה דו-שכבתיים TTMC במבחן, כאשר בשכבה הראשונה שאלה הדורשת תגובה למצב נתון המשלב ניתוח בעיה, בחירת אסטרטגיה וחישוב, ובשכבה השנייה נדרשת הנמקה לתגובה זו, המתבססת על הבנה תיאורטית. השילוב של שאלות הנמקה תורם לקידום איכות המבחנים, מאחר ושאלות אלה דורשות רמה גבוהה יותר של חשיבה, מקטינות את הסיכוי לניחוש, וגם מייצרות מאגר גדול של נתונים על ההבנה המושגית, וכך מאפשרות לעקוב אחר שכיחותן של תפיסות מוטעות בקרב סטודנטים.

המחקר נערך בהשתתפות המרצה ד”ר יינון סתיו, הנחיה פדגוגית של ד”ר ארי גרו מהפקולטה לחינוך, מדע וטכנולוגיה, וייעוץ בתחום ההערכה, ד”ר אירית ורטהיים מהמרכז לקידום הלמידה וההוראה.