ללכת שבי אחריך – מתרגל/ת מן הסרטים

בחודש ספטמבר נערכה סדנה למתרגלים חדשים. הסדנה כללה שני ימי הכשרה. היום הראשון כלל הרצאות ודיונים על מגוון נושאים בלמידה, הוראה והערכה. כמו כן שילבנו התנסות פעילה בלמידה בקבוצות, התנסות בהוראת עמיתים באמצעות קליקרים והדגמה של המתרגל רון בסלר שהציג כיצד ניתן לשלב הדגמות בשיעורי הפיסיקה. היום השני כלל התנסות בהוראה-זוטא.