כולנו רקמה אנושית אחת – מגזין הטכניון יולי 2020

העברת כלל ההוראה להוראה מקוונת היא אתגר גדול, שמימושו בימים כתיקונם היה נפרש על פני תקופה ארוכה" אמר נשיא הטכניון, פרופ' אורי סיון. להמשך קריאה