פאנל נציגי סטודנטים

כנס – יוזמות וחדשנות בחינוך האקדמי

משבר הקורונה הציב באור הזרקורים את ההוראה הדיגיטלית והפוטנציאל הגלום בה לקידום למידה משמעותית. עם סיום המשבר והחזרה לקמפוס, נדרשת חשיבה כיצד ניתן למנף את השינוי שהתחולל ומה ניתן ללמוד מן הניסיון הרב שנצבר. במרכז התקיים כנס בנושא “יוזמות וחדשנות בחינוך האקדמי בעידן פוסט-קורונה” . בכנס התארחו ד”ר רות גרהאם, יועצת בכירה לתחום ההשכלה הגבוהה, אשר הרצתה על מגמות חדשות בחינוך מהנדסים בעידן הפוסט קורונה. כמו כן, השתתפו חברי סגל, אשר שיתפו אותנו מניסיונם בהוראה מקוונת-היברידית והתקיים פאנל עם נציגי אס”ט וסטודנטים בנושא “למידה מקוונת מנקודת מבטם של הסטודנטים.”

מצ”ב  קישור להרצאות ולפאנל