Engageli – פלטפורמה חדשנית ייעודית לאקדמיה להוראה מקוונת

ביום חמישי, ה 03.02.2022  התקיים מפגש חשיפה, בו הוצגה פלטפורמת Engageli החדשנית. הפלטפורמה הינה פיתוח ייחודי וייעודי עבור מוסדות אקדמיים ומוסדות להשכלה גבוהה, שמטרתו לבנות קהילת למידה, המבוססת על שיתוף פעולה, גמישות ולמידה אינטראקטיבית. טליה קולודני ושירן מאור, נציגי אינגייג’לי בישראל, הציגו והדגימו את יכולות הפלטפורמה ואת היתרונות הפדגוגיים שלה. ד”ר עדי וולף מהפקולטה למתמטיקה סיפרה על חווית ההתנסות שלה בכלי במסגרת פרויקט באחד הקורסים שהיא מלמדת.

מוזמנים לקרוא עוד ולהצטרף להדרכות בשימוש באינגייג’לי בקורסים שלכם!