ארכיון פוסטים מאת: Olga Chuntonov

סדרת ימי עיון למתרגלים בנושא אתגרים והזדמנויות בהוראה מקוונת/היברידית

קישור להקלטות של ימי עיון למתרגלים ומתרגלות – לקראת חורף תשפ"א

לקראת ההיערכות שלכם  לסמסטר חורף תשפ"א ומעבר של  הקמפוס ללמידה היברידית  הנכם מוזמנים להצטרף לסדרת ימי עיון מודולריים  אשר יסייעו לכם לתכנן את ההוראה שלכם שלכם בקורס בסמסטר הקרוב. ימי העיון יתקיים בתאריכים 9/9/20 , 15/9/20 בין השעות 10:00 – 15:00.

כל יום עיון יתקיים בשני מועדים ויכלול הרצאות ודיונים במגוון נושאים. הנכם מוזמנים להצטרף לכל מפגש במועד ובשעה המתאימים לכם.

 

נושא המפגש מרצה מועד שעה
מאולם ההרצאות לקדמת המצלמה: תובנות ממשאל המרצה - מה לשמר ומה לשפר?
לצד ההזדמנויות שהלמידה מרחוק טומנת בחובה, היא מהווה אתגר לא פשוט למרצים ולסטודנטים. במפגש נתייחס להצלחות ולקשיים שחוו הסטודנטים, כפי שמשתקף ממשאל המרצה,  ונציג תובנות והמלצות. כמו כן נדון בשאלות הבאות: מהם העקרונות שיש ליישם בעת תכנון ובנייה של קורס מקוון/היברידי ? כיצד לעודד מעורבות של הסטודנטים בתהליך הלמידה ? כיצד לקדם נראות ושייכות חברתית? כיצד לשלב הערכה במהלך כל הלמידה ?

 

צוות המרכז לקידום הלמידה וההוראה

09.09.20
15.09.20
10:00
*אסטרטגיות הוראה המעודדות למידה פעילה ברמות חשיבה גבוהות
מרכיב מרכזי בלמידת מדעים והנדסה הוא פתרון בעיות כמותיות ואיכותיות. בצד הסבר בהיר של אסטרטגיות פתרון, יש חשיבות רבה להתנסות פעילה של הסטודנטים בפתרון בעיות. בהוראה היברידית שיתוף הסטודנטים יוצר אתגר, בצד הזדמנות לשלב כלים טכנולוגיים ושיטות פדגוגיות שיחזקו למידה משמעותית.

בסדנה נציג אמצעים להצגת תכנים מורכבים באופן בהיר, כלים ללמידת פתרון בעיות באופן יעיל. נתנסה בעבודה פעילה בקבוצות ונדון בבעיות לדוגמא ונציג מודלים לשילוב עבודה בקבוצות עם דיון מקוון.

: https://moodle.technion.ac.il/course/view.php?id=6973

יש לבצע משימה לקראת המפגש (ראו פרוט בתאור המפגש)

 

צוות המרכז לקידום הלמידה וההוראה

 

09.09.20
15.09.20

 

11:00

רב-שיח עם מתרגלים ומתרגלות: מניסיונם של מרצים/מרצות - מניסיונם של מתרגלים ומתרגלות - הצלחות ואתגרים בהוראה מקוונת , סמסטר אביב תשף
משבר הקורונה הציב באור הזרקורים את ההוראה המקוונת ויתרונותיה, בד בבד עם האתגרים שהוראה זו מציבה. כולנו רוצים ללמוד ולהיתרם מהניסיון הרב שנצבר בתקופה זו. במפגש ישתפו אותנו מתרגלות ומתרגלים  בחוויית ההוראה שלהם. בסיום המפגש ייערך דיון  בו ננסה יחדיו לחשוב על תובנות ורעיונות לקראת שנת הלימודים הקרובה. שאלות לדיון: מהם האתגרים שחווית במעבר מלמידה פא"פ ללמידה מקוונת ? כיצד התמודדת עם אתגרים אלו?  אילו שינויים ערכת בתרגול עם המעבר ללמידה מקוונת  ? אלו תובנות הנך לוקח/ת עמך לסמסטר חורף תשפ"א? מהם האתגרים בהוראה בכיתות גדולות? אילו יתרונות הנך רואה במעבר ללמידה מקוונת לקורס

 

09.09.20

15.09.20

13:00
לא רק קבצים ומצגות – כלים טכנולוגיים המקדמים ללמידה פעילה ואינטראקטיבית
המעבר מהוראה פרונטלית להוראה מקוונת מחייב אותנו לבצע שינויים והתאמות הן מבחינה פדגוגית והן מבחינה טכנולוגית. שינויים אלה מצריכים לשנות את מבנה הסילבוס ולארגן מחדש את מבנה הקורס. בסדנה נמליץ על תבנית לבניית קורס  ונציג מגוון של כלים ללמידה פעילה ואינטראקטיבית : כלי לעבודה בקבוצות במהלך שיעור מקוון (Breakout rooms), כלי להגשת מטלות מקוונות (בבודדים ובקבוצות) במהלך הסמסטר, כלי למשוב, מדידה והערכה לשם למידה (Socrative, Poll, Quiz), כלי לעידוד קריאה ועבודה שיתופית (Perusall) וכלי להוראת עמיתים (באמצעות פורומים וכלים נוספים).
צוות המרכז לקידום הלמידה וההוראה 09.09.20
15.09.20
14:00

 

סדרת ימי עיון בנושא אתגרים והזדמנויות בהוראה מקוונת/היברידית

קישור להלקטות של ימי עיון למרצים – לקראת חורף תשפ"א

לקראת ההיערכות שלכם  לסמסטר חורף תשפ"א ומעבר של  הקמפוס ללמידה היברידית  הנכם מוזמנים להצטרף לסדרת ימי עיון מודולריים  אשר יסייעו לכם לתכנן ולעצב את הקורס שלכם בסמסטר הקרוב. ימי העיון יתקיימו בתאריכים 8/9/20 , 16/9/20, 30/9/20 בין השעות 10:00 – 16:30.

כל יום עיון יתקיים בשלושה מועדים ויכלול הרצאות ודיונים במגוון נושאים. הנכם מוזמנים להצטרף לכל מפגש במועד ובשעה המתאימים לכם. משך כל מפגש 45-60 דקות.

 

נושא המפגש מרצה מועד שעה
מאולם ההרצאות לקדמת המצלמה : תובנות ממשאל המרצה - מה לשמר ומה לשפר?
לצד ההזדמנויות שהלמידה מרחוק טומנת בחובה, היא מהווה אתגר לא פשוט למרצים ולסטודנטים. במפגש נתייחס להצלחות ולקשיים שחוו הסטודנטים, כפי שמשתקף ממשאל המרצה,  ונציג תובנות והמלצות. כמו כן נדון בשאלות הבאות: מהם העקרונות שיש ליישם בעת תכנון ובנייה של קורס מקוון/היברידי ? כיצד לעודד מעורבות של הסטודנטים בתהליך הלמידה ? כיצד לקדם נראות ושייכות חברתית? כיצד לשלב הערכה במהלך כל הלמידה ?
 

צוות המרכז לקידום הלמידה וההוראה

08.09.20
16.09.20
30.09.20
10:00
 

*אסטרטגיות הוראה המעודדות למידה פעילה ברמות חשיבה גבוהות
נושאים מדעיים-טכנולוגיים מורכבים מעמידים אתגר בפני המרצה: כיצד להסביר מושגים רעיונות ותהליכים באופן שיקדם את ההבנה של הסטודנטים. אתגר מיוחד בהוראה המקוונת הוא כיצד לקבל משוב על הבנת הסטודנטים בפעילויות סינכרוניות או א-סינכרוניות. בסדנה נדון באסטרטגיות הוראה המקדמות את הבנת הסטודנטים, נדגים פתרון בעיות מורכבות בקבוצות ונתנסה בכלים טכנולוגיים באמצעותם ניתן לעודד מעורבות ולשאול שאלות ברמות חשיבה שונות. לקראת הסדנה הנכם מתבקשים להירשם לקורס באמצעות הקישור ולבצע את המשימה בקורס : https://moodle.technion.ac.il/course/view.php?id=6973

יש לבצע משימה לקראת המפגש (ראו פרוט בתאור המפגש)

 

צוות המרכז לקידום הלמידה וההוראה

08.09.20
16.09.20
30.09.20
 

11:00

רב-שיח עם מרצים: מניסיונם של מרצים/מרצות - הצלחות ואתגרים בהוראה מקוונת , סמסטר אביב תשף
משבר הקורונה הציב באור הזרקורים את ההוראה המקוונת ויתרונותיה, בד בבד עם האתגרים שהוראה זו מציבה. כולנו רוצים ללמוד ולהיתרם מהניסיון הרב שנצבר בתקופה זו. במפגש ישתפו אותנו המרצים בחווית ההוראה שלהם. בסיום המפגש ייערך דיון  בו ננסה יחדיו לחשוב על תובנות ורעיונות לקראת שנת הלימודים הקרובה. שאלות לדיון: מהם האתגרים שחווית במעבר מלמידה פא"פ ללמידה מקוונת ? כיצד התמודדת עם אתגרים אלו?  אילו שינויים ערכת בקורס עם המעבר ללמידה מקוונת  (בסילבוס , בהוראה, בהערכה)? אלו תובנות הנך לוקח/ת עמך לסמסטר חורף תשפ"א? מהם האתגרים בהוראה בכיתות גדולות? אילו יתרונות הנך רואה במעבר ללמידה מקוונת לקורס שלך?

 

ד"ר לידיה הרי פרס
ד"ר מוחמד עכאשה
08.09.20 12:00
פרופ"ח עידו רול
פרופ' דני לוין
פרופ' מוריס אייזן
16.09.20
ד"ר ארי גרו
פרופ' דן גיבעולי
ד"ר חובב פרץד"ר גל בן דוד
30.09.20
אתגרים והזדמנויות בהערכה מקוונת: הערכה משלבת
התפשטות נגיף הקורונה והחשש לסגירה בהתרעה קצרה של המוסדות האקדמיים, מדגישים את הצורך בחשיבה מחודשת לגבי דרכי ההוראה והלמידה, כמו גם לגבי שיטות הערכה של הישגי הלומדים. היום, בעידן הדיגיטלי-גלובלי, מרצים באקדמיה נדרשים להעריך לא רק ידע ויכולת פתרון תרגילים אלא גם מגוון של מיומנויות קוגניטיביות, תוך-אישיות ובינאישיות. לשם כך מומלץ ליישם בקורסים את גישת ההערכה המשולבת (embedded assessment). יסודה בתיאורית הקונסטרוקטיביזם (Constructivism), שבבסיסה הטענה שלמידה מתבצעת בדרך של הבניית ידע, בתהליך דינמי ופעיל ובאינטראקציה עם סטודנטים עמיתים. ההערכה המשולבת מתייחסת לשונות בין הלומדים ולצורך לבחון מגוון של מיומנויות וכישורים. כשמה כן היא, ההערכה משלבת בצורה מושכלת כלים פתוחים וסגורים, למתן משוב בזמן אמת לאורך הקורס, כמו גם כלים להערכת הישגי הסטודנטים בסיום תהליך הלמידה. בהרצאה אציג מגוון של כלי הערכה ונדון ביתרונות ובחסרונות שלהם. ההרצאה תתמקד בכלי הערכה פתוחים, כגון פרויקטים והצגה של תוצרים, להערכת מיומנויות כגון חשיבה ביקורתית, חשיבה מערכתית, עבודת צוות, מנהיגות, יצירתיות, ועוד. נדון בחשיבות של מחוון – מקבץ מדדים וקריטריונים ברורים ושקופים להערכת הביצוע, באמצעי לביסוס התוקף והמהימנות של תהליך מתן הציונים.
 

פרופ"ח מירי ברק

08.09.20
30.09.20
13:00
אתגרים והזדמנויות בהערכה מקוונת : מהערכה של הלמידה להערכה לשם למידה
התפשטות נגיף הקורונה והחשש לסגירה בהתרעה קצרה של המוסדות האקדמיים, מדגישים את הצורך בחשיבה מחודשת לגבי דרכי ההוראה והלמידה, כמו גם לגבי שיטות הערכה של הישגי הלומדים. היום, בעידן הדיגיטלי-גלובלי, מרצים באקדמיה נדרשים להעריך לא רק ידע ויכולת פתרון תרגילים אלא גם מגוון של מיומנויות קוגניטיביות, תוך-אישיות ובינאישיות. לשם כך מומלץ ליישם בקורסים את גישת ההערכה המשולבת (embedded assessment). יסודה בתיאורית הקונסטרוקטיביזם (Constructivism), שבבסיסה הטענה שלמידה מתבצעת בדרך של הבניית ידע, בתהליך דינמי ופעיל ובאינטראקציה עם סטודנטים עמיתים. ההערכה המשולבת מתייחסת לשונות בין הלומדים ולצורך לבחון מגוון של מיומנויות וכישורים. כשמה כן היא, ההערכה משלבת בצורה מושכלת כלים פתוחים וסגורים, למתן משוב בזמן אמת לאורך הקורס, כמו גם כלים להערכת הישגי הסטודנטים בסיום תהליך הלמידה. בהרצאה אציג מגוון של כלי הערכה ונדון ביתרונות ובחסרונות שלהם. ההרצאה תתמקד בכלי הערכה פתוחים, כגון פרויקטים והצגה של תוצרים, להערכת מיומנויות כגון חשיבה ביקורתית, חשיבה מערכתית, עבודת צוות, מנהיגות, יצירתיות, ועוד. נדון בחשיבות של מחוון – מקבץ מדדים וקריטריונים ברורים ושקופים להערכת הביצוע, באמצעי לביסוס התוקף והמהימנות של תהליך מתן הציונים.
צוות המרכז לקידום הלמידה וההוראה 16.09.20
לא רק קבצים ומצגות – כלים טכנולוגיים המקדמים ללמידה פעילה ואינטראקטיבית
המעבר מהוראה פרונטלית להוראה מקוונת מחייב אותנו לבצע שינויים והתאמות הן מבחינה פדגוגית והן מבחינה טכנולוגית. שינויים אלה מצריכים לשנות את מבנה הסילבוס ולארגן מחדש את מבנה הקורס. בסדנה נמליץ על תבנית לבניית קורס  ונציג מגוון של כלים ללמידה פעילה ואינטראקטיבית : כלי לעבודה בקבוצות במהלך שיעור מקוון (Breakout rooms), כלי להגשת מטלות מקוונות (בבודדים ובקבוצות) במהלך הסמסטר, כלי למשוב, מדידה והערכה לשם למידה (Socrative, Poll, Quiz), כלי לעידוד קריאה ועבודה שיתופית (Perusall) וכלי להוראת עמיתים (באמצעות פורומים וכלים נוספים).
צוות המרכז לקידום הלמידה וההוראה 08.09.20
16.09.20
30.09.20
14:00
רב-שיח עם מרצים: מניסיונם של מרצים/מרצות - הצלחות ואתגרים בהוראה מקוונת , סמסטר אביב תשף
משבר הקורונה הציב באור הזרקוקים את ההוראה המקוונת ויתרונותיה, בד בבד עם האתגרים שהוראה זו מציבה. כולנו רוצים ללמוד ולהיתרם מהניסיון הרב שנצבר בתקופה זו. במפגש ישתפו אותנו המרצים בחווית ההוראה שלהם. בסיום המפגש ייערך דיון  בו ננסה יחדיו לחשוב על תובנות ורעיונות לקראת שנת הלימודים הקרובה. שאלות לדיון: מהם האתגים שחווית במעבר מלמידה פא"פ ללמידה מקוונת ? כיצד התמודדת עם אתגרים אלו?  אילו שינויים ערכת בקורס עם המעבר ללמידה מקוונת  (בסילבוס , בהוראה, בהערכה)? אלו תובנות הנך לוקח/ת עמך לסמסטר חורף תשפ"א? מהם האתגרים בהוראה בכיתות גדולות? אילו יתרונות הנך רואה במעבר ללמידה מקוונת לקורס שלך?

 

 

 

 

 

 

 

מבט לעולמם הפנימי של הסטודנטים בטכניון בימי הקורונה – ממצאי סקר מקיף

פרופ' יואב שכנר

פרופ"ח יסכה גולדפלד

08.09.20 15:00

 

 

פרופ"ח אסף קלר

ד"ר חנה מרטיסקאינן

פרופ' יואב ליבני

16.09.20
פרופ"ח עמרי ברק

פרופ' ערן יהב

פרופ"מ עפרה אמיר

פרופ' משה פליגלמן

דליה פלד, היחידה לקידום סטודנטים

30.09.20

 

אולפן הפקות דיגיטליות

הקמת אולפן חדשני להפקות דיגיטליות

בימים אלו מוקם בטכניון אולפן חדשני להפקות דיגיטליות. באולפן יופקו קורסים  של הטכניון במתכונת חדשנית ואיכותית. כמו כן יופקו קורסים אשר יהיו נגישים לקהל הרחב ובכלל זה למוסדות של החינוך הגבוה ולבתי ספר.

למידה מקוונת בטכניון

צוות המרכז לקידום הלמידה וההוראה עורך מפגשים וימי עיון מקוונים לקראת המשך הלמידה המקוונת בטכניון.

מוזמנים לצפות בהקלטות מימי העיון שלנו בתובנות של מרצים מההוראה שלהם בסמסטר אביב תש"פ:

ימי עיון למרצים – לקראת חורף תשפ"א
ימי עיון למתרגלים ומתרגלות – לקראת חורף תשפ"א

בהצלחה לכולם!

צוות המרכז לקידום הלמידה וההוראה

מוזמנים לשתף אותנו בחוויות שלכם ונפרסם אותן באתר!

 

מחוויותיו של פרופ' דניאל לוין, הנדסה כימית

 

מחוויותיו של פרופ' דן גבעולי, הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל

גם בימי שגרת קורונה פרופ' דן גבעולי משלב הדגמות בהוראה.

מה לדעתכם יקרה? במקרה אחד מושכים רדיד אלומיניום מארבעה כיוונים (תמונה מימין), במקרה שני מושכים אותו רדיד בשני כיוונים (תמונה משמאל). באיזה מקרה היריעה תיקרע ביתר קלות? וכיצד משפיע קוטר החור במרכז הרדיד? מוזמנים לנסות בבית!

הסבר מעמיק תוכלו לקבל בקורס מבוא לתורת האלסטיות בפקולטה לאווירונאוטיקה.

פרופ דן גבעולי מבצע הדגמה בתקופת הקורונה

  • שם

 

מהפכה בהוראה – כיצד לשלב את שיטת הכיתה ההפוכה בקורס שלי?

השבוע התקיים במרכז לקידום הלמידה וההוראה מפגש בנושא :  כיצד לשלב את שיטת הכיתה ההפוכה בקורס שלי?

מרצים ממגוון פקולטות דנו בדרכים לשילוב שיטת הכיתה ההפוכה בקורסים שלהם, בהנחייתו של פרופ' דניאל לוין. הדיון התייחס לפוטנציאל של שיטת הכתה ההפוכה לקדם למידה משמעותית של הסטודנטים, תוך חשיבה על האתגרים. חלק מהמשתתפים שיתפו בהתנסות שלהם מהשטח ובנתונים מעודדים ממשובים של הסטודנטים. המפגש הסתיים במבט קדימה על דרכים ליישום השיטה בהוראה והצגת כלים ותמיכה שהמרכז לקידום הלמידה וההוראה יכול להציע.

מה אתם הייתם עושים?: ניהול כתה יעיל הינו אתגר משמעותי בהוראה

בסדנה שהתקיימה במרכז לקידום הלמידה וההוראה מתרגלים ממגוון פקולטות דנו בתרחישים בכתה ובסל כלים העומדים לרשותנו בכדי להגיב באופן שיקדם את הלמידה ויבטיח השגת יעדי ההוראה.

ללכת שבי אחריך – מתרגל/ת מן הסרטים

בחודש ספטמבר נערכה סדנה למתרגלים חדשים. הסדנה כללה שני ימי הכשרה. היום הראשון כלל הרצאות ודיונים על מגוון נושאים בלמידה, הוראה והערכה. כמו כן שילבנו התנסות פעילה בלמידה בקבוצות, התנסות בהוראת עמיתים באמצעות קליקרים והדגמה של המתרגל רון בסלר שהציג כיצד ניתן לשלב הדגמות בשיעורי הפיסיקה. היום השני כלל התנסות בהוראה-זוטא.

Technion President's Report, 2019

"The Technion center for promotion of Learning and Teaching continues to play a key role in upgrading the quality of teaching, which is a critical factor for improving student satisfaction. Intensive efforts are being made to introduce more dynamic and flexible learning environments, as well as innovative, non-traditional forms of learning suitable to the 21st century, such as MOOCs, flipped classrooms and video lectures."

Technion President Report 2019