בקשה להקצאת יחידות תעסוקה

שם איש הקשר(חובה)

בקשה להקצאת יחידות תעסוקה

מפתח המרה שעות עבודה ליחידות תעסוקה עבור פעילות תומכת הוראה:
  1. מטלות טכניות באופיין (עדכון מערכת מתנט, עדכון מצגות, הכנת עזרים וכד') 60 שעות = 250 י''ת.
  2. חיבור מחדש של החלק הארי של המטלות או חומרי הלימוד בקורס 15 שעות = 100 י"ת.
בקשה תקציבית(חובה)
שם עוזר ההוראה
ת"ז
מספר שעות עבודה
סמסטר
הסבר (איזה חלק זה ומאיזו פעילות)
 
מטרות אפשריות: - פיתוח חומרי לימוד - פיתוח כלי הוראה ולמידה - פיתוח סימולציות ללמידה עצמאית ולהמחשת מושגים ועקרונות בקורס - פיתוח אפליקציות ולומדות אינטראקטיביות - רכישת תוכנות ועזרים טכנולוגיים להוראה והמחשה (כולל המחשות גרפיות ואנימציה) - צילום, עריכה שרותי תמלול ותרגום - פיתוח כלי מדידה והערכה אחר
Max. file size: 20 MB.
במידה והנכם מבקשים יחידות תעסוקה מכתב הדיקן חייב להיות על נייר עם לוגו פקולטי, אל פרופ' אבי אוסטפלד, סגן המנל"א, מאת דיקן הפקולטה... תוך ציון הפרטים הבאים: מטרת הפעילות, תיאור הפעילות, פרטי מבצע הפעילות, סמסטר ושנת לימודים, מספר השעות הצפוי ומספר יחידות התעסוקה בהלימה למפתח ההמרה של המנל"א).