בקשה להקצאת יחידות תעסוקה

שם איש הקשר(חובה)

פרטי מרצה וקורס

שם המרצה(חובה)
פקולטה

פירוט הבקשה

מפתח המרה שעות עבודה ליחידות תעסוקה:
- מטלות טכניות באופיין (עדכון מערכת מתנט, עדכון מצגות, הכנת עזרים וכד') 60 שעות = 250 י''ת.
- חיבור מחדש של החלק הארי של המטלות או חומרי הלימוד בקורס 15 שעות = 100 י"ת.
בקשה תקציבית(חובה)
שם עוזר ההוראה
ת"ז
מספר שעות עבודה
מפתח המרה
כמות יחידות תעסוקה
סמסטר
 
Max. file size: 10 MB.
במידה והנכם מבקשים יחידות תעסוקה מכתב הדיקן חייב להיות על נייר עם לוגו פקולטי, אל פרופ' אבי אוסטפלד, סגן המנל"א, מאת דיקן הפקולטה... תוך ציון הפרטים הבאים: מטרת הפעילות, תיאור הפעילות, פרטי מבצע הפעילות, סמסטר ושנת לימודים, מספר השעות הצפוי ומספר יחידות התעסוקה בהלימה למפתח ההמרה של המנל"א).