Flexible Sample

כותרת כותרת כותרת כותרת

הקורסים יזכו לתמיכה וסיוע של מעצב הלמידה הפקולטי ולליווי מקצועי של ד”ר גלית בוצר, האחראית הפדגוגית מטעם המרכז לקידום הלמידה וההוראה.

כחלק מהתנעת תהליך העבודה על הקורס, הנכם מתבקשים למלא שני טפסים:

  1. תכנית פדגוגית לעבודה על הקורס והוספת מרכיבים דיגיטליים 
  2. תכנית תקציב ולוח זמנים

תכנון מוקדם ומפורט הינו הכרחי, אך ניתן יהיה לעדכן את הטפסים בהמשך ובלבד שמסגרת התקציב והיעדים הפדגוגיים של התכנית ישמרו.

מומלץ לתאם פגישת עבודה עם ד”ר גלית בוצר ומעצב הלמידה הפקולטי להתנעת תהליך העבודה על הקורס וייעוץ פדגוגי.

צוות המרכז לקידום הלמידה וההוראה כאן לרשותכם:

כותרת כותרת כותרת כותרת

xxxxx

"*" אינדוקטור שדות חובה

שם*
אנא רשמו את השמות המלאים של אנשי צוות נוספים, כולל תפקידם בקורס (מרצה/מתרגל/מדריך מעבדה וכד')
שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

טבלה טבלה טבלה טבלה טבלה

facultysemestertotal_coursesactive_coursesnum_of_teachersnum_of_studentsteachers_in_active_coursesstudents_in_active_courses
ארכיטקטורה ובינוי ערים32925725
ארכיטקטורה ובינוי עריםחורף1164310267359594
ביולוגיהחורף417431697161219
הנדסה אזרחית וסביבתית41326210
הנדסה אזרחית וסביבתיתחורף1872310098325392
הנדסה ביו-רפואית1121292129
הנדסה ביו-רפואיתחורף353355978149
הנדסה כימיתחורף4162933412167
הנדסת אוירונאוטיקה וחלל111010
הנדסת אוירונאוטיקה וחללחורף54122734510204