מודל מעצבי למידה פקולטיים

הטכניון, בהובלת המרכז לקידום הלמידה וההוראה, בחר להטמיע ולקדם את יישומו של מודל עבודה לשיפור, קידום ופיתוח ההוראה בשיתוף עם הפקולטות השונות בטכניון, על פי גישת The Science Education Initiative. למיטב ידיעתנו, הטכניון הוא המוסד הראשון בארץ הבוחר בגישה זו. מודל פותח באוניברסיטת קולורדו על ידי Prof. Carl Weiman ומתואר בספרו Improving How Universities Teach Science: Lessons from the Science Education Initiative).

המטרה העיקרית של המודל הינה שיפור ושכלול של הוראת ה STEM באוניברסיטאות והפיכתו למותאמת, עדכנית ונגישה יותר עבור סגלי ההוראה השונים. זהו מודל ייחודי הנשען על מומחים פדגוגיים מטעם המרכז לקידום הלמידה וההוראה העובדים בצמוד עם המרצים, צוותי ההוראה והנהלת בפקולטות. לצורך כך, הטכניון הגדיר תפקיד חדש: מעצב למידה בפקולטה.

מעצבי הלמידה הדיסציפלינריים הם אנשים בעלי תשוקה ומחויבות למצוינות בהוראה, ובעלי רקע היברידי בחינוך ובדיסציפלינה הרלוונטית. אנשים אלו הינם כפופים למרכז לקידום הלמידה וההוראה, אולם עובדים מתוך הפקולטות. המשמעות היא הקמת תשתית אנושית בעלת מומחיות דיסציפלינרית – פדגוגית – טכנולוגית (Techno-Pedagogical Content knowledge, TPC).

המודל מאפשר לענות על צרכים ייחודיים של כל פקולטה בצורה מותאמת יותר, לבצע סינרגיה בין קורסים שונים ובכך להגדיל את ההשפעה על תהליכי הלמידה בקמפוס, ולייצר תשתית אנושית מקצועית, המהוווה תשתית ידע ארגוני פקולטי וכלל טכניוני.

התרשים הבא ממחיש את אופן העבודה ברמה הפקולטית:

Cynthia Heiner talks about the Carl Wieman Science Education Initiative (CWSEI), a multi year project aimed at improving undergraduate science education: