דוחות מחקר

המרכז לקידום הלמידה וההוראה עוסק במחקרים בתחום פעילותו, ניתן לעיין כאן בחלק מדוחות המחקר שהופקו ע"י המרכז.