עקרונות הערכה נאותה

הערכת למידה היא תהליך משמעותי עבור הלומדים. חשיבותה נוגעת לחווית הלמידה האישית של כל אחד מהם, כאשר הציון נתפס כמשקף את תוצאות הלמידה ורמת הידע, והיא בעלת השפעה על עתידם הלימודי והמקצועי. עבור צוותי ההוראה, תהליכי הערכה מספקים תמונת מצב על הידע והמיומנויות של הסטודנטים בקורס. לכן, תהליכים אלה מהווים גורם משמעותי המשפיע על עיצוב הקורס, אופן ודרכי ההוראה בהם ישתמשו.

העקרונות מטה נועדו לסייע ביצירת תהליכי הערכה מהימנים, שקופים והוגנים, המאפשרים לאמוד את כישורי הלומדים, הרכב המיומנויות ורמת השליטה בידע. אנו ממליצים לשתף  בתהליך יצירת כלי ההערכה (בחינות, מטלות וכו’) את כל צוות ההוראה בקורס וכן, במידת האפשר עמיתים נוספים מהתחום. כמו כן, אתם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת ייעוץ וסיוע ביישום העקרונות ובחירת שיטות הערכה מתאימות.

שלב 1

עקרוןפעולה
רלוונטיות של תוכן הבחינה הבחינה משקפת את תוכן הקורס.
רמת הקושי של הבחינה הולמת את האופן בו נלמד ותורגל הקורס.
ליבת הבחינה היא החומר הנלמד. רמת הקושי אינה נגזרת מ"התחכמות" או מתן דוגמאות חריגות.
הזדמנויות למידה ראויותבמהלך הקורס ניתנות ללומדים הזדמנויות לקבל תרגול ומשוב על ביצועיהם.
מתקיימים מנגנונים לסיוע בהכנה לבחינה. לדוגמה: פרסום מבחנים משנים קודמות, שעות קבלה מיוחדות.
הגינות ושקיפותשפת הבחינה בהירה ופשוטה להבנה. לא נעשה שימוש במונחים מיותרים ובשפה מבלבלת. השאלות קצרות.
נעשה מאמץ לעודד יושרה. לדוגמה: ערבול שאלות רב ברירה, מתן ניקוד להנמקה ודרך.
נעשה מאמץ להפחית חששות ואי ודאות. לדוגמה: מבנה הבחינה, המשקלות וההנחיות פורסמו לסטודנטים/ות לפני הבחינה, הבחינה נערכת עם חומר פתוח אם מתאים.
כל המידע הרלוונטי כגון ניקוד, אפשרויות בחירה, ומשך הבחינה מצוין בבירור על טופס הבחינה.
שלמות ואיזון הבחינהבקורס עם מספר מורים, הגרסה הסופית של הבחינה אושרה מראש על ידי כל המורים.
בקורס עם מספר מורים או מתרגלים, לפחות אדם נוסף פתר את הבחינה במלואה, על גרסאותיה.
מועד א׳ ומועד ב׳ נכתבו תוך שמירה על רמת קושי דומה ופיזור אחיד של השאלות בין שני המועדים.
הבחינה כוללת תמהיל של שאלות במגוון רמות קושי.
נעשה מאמץ מודע, יסודי ועמוק למנוע שגיאות בבחינה.
הסקת מסקנות מבחינות קודמותבבחינה הנוכחית יושמו מסקנות רלוונטיות מהבחינה הקודמת וממשוב הסטודנטים הקודם.
הבחינה הנוכחית מיישמת את המסקנות שנוסחו בתהליך נאותות בהערכה בסמסטר הקודם (לא רלוונטי לפעם הראשונה שהבחינה עוברת את התהליך)
אחר פרט:

שלב 2: מהלך הבחינה ולאחריה (תיעוד הבחינה והבדיקה)

שלבפעולה
בזמן הבחינהאירועים חריגיםהאם הייתה הארכת זמן? אם הייתה, בכמה? מדוע ניתנה?
האם התגלתה טעות או הודיעו לסטודנטים/ות על תיקון בעת הבחינה?
האם סטודנטים/ות שאלו שאלות שמעידות על קושי כלשהו בניסוח הבחינה?
האם היו אירועים חריגים אחרים בעת המבחן? פרטו
לאחר הבחינהפיזור ציוניםמה היה ממוצע הבחינה?
האם הממוצע תאם לציפיות?
מה היה פיזור הציונים (סטיית תקן כפי שמופיעה בupgrade-)?
האם ציוני הבחינה תואמים את הציפיות שלכם מבחינת זיהוי סטודנטים טובים או מתקשים?
מה אחוז הנכשלים? כיצד זה מתיישב עם הציפיות ועם ניסיון שנים עברו?
בדיקת הבחינההאם ניקוד הבדיקה שונה לעומת הניקוד שהוגדר מראש? כיצד ומדוע?
האם ניתן פקטור, ואם כן, כיצד?
האם נערכה השוואה ביו הבודקים השונים? האם הייתה הסכמה ביניהם?
כיצד התחלקה הבדיקה בין הבודקים השונים?
ערעוריםרבים/מעטים/בודדים – כיצד טופלו?
נושאי הבחינה והמבנההאם היו נושאים שהתגלו כקשים יותר או פחות מהצפוי? מדוע?
האם היו שאלות שהתשובות להן היו שונות מהצפוי? מדוע?

הסקת מסקנות

פעולההערות שלב
מסקנות לקורסהאם ישנן מסקנות מהבחינה לגבי אופן ניהול הקורס בפעם הבאה?
למשל, האם ניתן ללמוד מתוך טעויות מסוימות שעשו הסטודנטים/ות?
לבחינהמה המסקנות לגבי תוכן הבחינה?
מה המסקנות לגבי סוג השאלות ומבנה הבחינה?
מה המסקנות לגבי מהלך הבחינה?
מה המסקנות לגבי ההכנות לבחינה (אדמיניסטרציה, תקשורת עם סטודנטים)?
מה המסקנות לגבי תהליך בדיקת הבחינה?
סיכוםמה עבד טוב? לדוגמה, באילו סוגים של שאלות תרצו להשתמש שוב?
מה עבד לא טוב? מה כדאי לשנות לקראת הפעם הבאה, בתהליך כתיבת הבחינה או בתוכנה?

בסיום תהליך ההערכה ניתן להעביר שאלון לסטודנטים לטובת איסוף מידע והסקת מסקנות.

לנוחיותכם, ניתן להוריד את הטבלאות בקובץ וורד כאן.

נשמח למשוב מכם, האם הכלי היה שימושי? כיצד הייתם משפרים אותו?

משוב על תהליך הערכה נאותה

שם(חובה)