צוות המרכז

ראשת המרכז לקידום הלמידה וההוראה

ד"ר אביגיל ברזילי
04-8293212

מדור לקידום הלמידה וההוראה

ד"ר גלית בוצר
04-8293215
ד"ר עליזה מלק
04-8292275
יוסף ליבנה
04-8293787

מדור הערכה

ד"ר אירית ורטהיים
04-8292019
ד"ר גלית בוצר
04-8293215

מדור מולטימדיה

עמי הרטשטיין
04-8292390

מדור תקשוב

ד"ר אולגה צ'ונטונוב
04-8292726

מנהלה

דפנה ילינק
04-8292491