צוות המרכז

פרופ'ח עדו רולהעוזר למשנה הבכיר לקידום הלמידה וההראה
חינוך למדע וטכנולוגיה

ד'ר אולגה צ'ונטונובראשת המרכז לקידום הלמידה וההוראה
04-8293212

ד'ר קרן שגיאראש מדור פיתוח אסטרטגי
04-8293787

אסנת ברגרראש מדור עיצוב למידה
04-8292491

אורלי אביטלראש מדור טכנולוגיות למידה
04-8291834

ד'ר גלית בוצרמעצבת למידה והערכה
04-8293398

ד'ר עליזה מלקמעצבת למידה
04-8292275

ד'ר אירית ורטהיםמעצבת למידה
04-8292019

דפנה ילינקבחינות ומשאלים
04-8292726

רחל שמואלרכז מערכות למידה
04-8293215

עמי הרטשטייןמולטימדיה, צלם ועורך
04-8292390

אנדריי ילשקיןרכז קורסים מקוונים
04-8292019

ד'ר אילנה רםמדידה והערכה
04-8293212

ד'ר עדי וולףמעצבת למידה - הפקולטה למתמטיקה
04-8294275

ד'ר גידי אלוןמעצב למידה - הפקולטה לפיזיקה
04-8293785

ד'ר עימאד עידמעצב למידה - מדע והנדסה של חומרים
04-8291585

ד'ר מרינה טלמעצבת למידה - הפקולטה לרפואה
04-8295464

ד'ר מרב גבעמעצבת למידה - הפקולטה לכימיה

מתן משכיתמעצב למידה - הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

עמית פלטימעצב למידה - הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול