צוות המרכז

פרופ'ח עדו רולהעוזר למשנה הבכיר לקידום הלמידה וההראה
חינוך למדע וטכנולוגיה

דר. אולגה צ'ונטונובראשת המרכז לקידום הלמידה וההוראה
04-8293212

דר. קרן שגיאראש מדור פיתוח אסטרטגי
04-8293787

אסנת ברגרראש מדור עיצוב למידה
04-8292491

אורלי אביטלראש מדור טכנולוגיות למידה
04-8291834

דר. אילנה רםמדידה והערכה
04-8291296

דר. גלית בוצרמעצבת למידה והערכה
04-8293398

דר. עליזה מלקמעצבת למידה
04-8292275

דר. אירית ורטהיםמעצבת למידה
04-8292019

דפנה ילינקבחינות, משאלים ופרסים
04-8292726

רחל שמואלרכזת מערכות למידה
04-8293215

עמי הרטשטייןמולטימדיה, צלם ועורך
04-8292390

סלמה עלירכזת קורסים מקוונים
04-8291297

דר. עדי וולףמעצבת למידה - הפקולטה למתמטיקה
04-8294275

מיכל בורנשטיין-טוחןמעצבת למידה - הפקולטה להנדסה כימית
04-8291872

דר. עימאד עידמעצב למידה - מדע והנדסה של חומרים
04-8291585

דר. מרינה טלמעצבת למידה - הפקולטה לרפואה
04-8295464

מתן משכיתמעצב למידה - הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

עמית פלטימעצב למידה - הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול

מיכל דרעי וימןמעצבת למידה - הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים