קורסים מקוונים

בהחלטה משותפת של המל”ג, הות”ת ומטה המיזם הלאומי “ישראל דיגיטלית” במשרד לשוויון חברתי נקבע כי יש לפעול לקידום הלמידה הדיגיטלית ככלי לשיפור איכות ההוראה וחווית הלמידה במוסדות ההשכלה הגבוהה. מטרתם של תהליכים אלה הינה להנגיש באופן רחב את ההשכלה הגבוהה לכל חלקי האוכלוסייה ולחזק את מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם.

קול קורא 4 הינו אחד מתוך סידרה של קולות קוראים המכוונים לעודד את פיתוחם של קורסים אקדמיים מקוונים פתוחים מרובי משתתפים (MOOCs-A massive open online course) בתחומים ההנדסיים והמדעיים תחת המטרות שהוגדרו. ייחודם של קורסים מקוונים אלה טמון ביכולת לצפות ולקחת בהם חלק פעיל (תרגול ויישום החומר) באופן חופשי לכלל הציבור. הקורסים המקוונים משמשים כלי יעיל וגמיש לרכישה ולמידה של מיומנויות חדשות, הזדמנות לקידום ופיתוח אישי ומקצועי ולרוב הם מספקים חוויות חינוכיות איכותיות בקנה מידה רחב. הטכניון יוצר MOOCs בשתי פלטפורמות: קורסרה, EdX  .

על מנת להבטיח את איכות הצילומים ואת בנייתם של קורסים מקוונים העומדים בשורה אחת עם אלה המופקים באוניברסיטאות המובילות בעולם, הוקמו שני אולפני וידאו המצוידים בטכנולוגיות וציוד חדשניים המאפשרים צילום, עריכה והפקה של תכני וידאו באיכות גבוהה במיוחד.

במסגרת תוכנית זו, הטכניון זכה להפיק 5 קורסים אקדמיים של מרצים מובילים בתחומם, בהובלת המרכז לקידום הלמידה וההוראה.

בנוסף הפיק הטכניון את הקורסים הבאים:

ניתן לצפות בחלק מהקורסים שהופקו באתר “הטכניון מלמדים” או בפלטפורמת קמפוס IL. קמפוס הינו פרויקט דגל של “ישראל דיגיטלית” בתחום החינוך וההשכלה, שהוקם לטובת הגדלת הנגישות להשכלה ולמידה דיגיטלית, צמצום פערים חברתיים, הגברת שוויון ההזדמנויות למגוון אוכלוסיות ומתן פתרונות הכשרה גמישים לשוק העבודה המתחדש. הפלטפורמה משמשת את משרדי הממשלה וגופים אקדמיים ואחרים לקידום קורסים מקוונים, אקדמיים ואחרים, כמו גם הכשרות מקצועיות בעברית, בערבית ובאנגלית.