יוזמות פדגוגיות

המרכז לקידום הלמידה וההוראה רואה חשיבות רבה בפיתוח ושיפור כלי למידה והוראה, וזאת בשיתוף עם צוותי ההוראה בפקולטות השונות. המרכז מציע סיוע בשדרוג קורסים קיימים או בפיתוחם של קורסים חדשים. הסיוע יינתן בדמות יחידות תעסוקה, תמיכה כספית, ליווי וסיוע מקצועי ומתמשך של אנשי המקצוע ושימוש בתשתיות העומדות לרשות המרכז.

יוזמות פדגוגיות ופעילות תומכת הוראה הינן פעילויות המכוונות לשדרג, לפתח, ולשכלל את אופני הלמידה וההוראה טכניון. היוזמות יכולות לעודד למידה רציפה, למידה עצמאית ומעמיקה, נגישות למידע וידע, רכישת כישורים רכים ומיומנויות המאה ה-21 ועוד. פיתוח היוזמות יכולה להיות מלווה בשילוב מגוון כלי הוראה טכנולוגיים, שימוש בפלטפורמות אינטרנטיות וכלי מולטימדיה ותקשורת.

נשמח להיפגש אתכם ולסייע לכם לאפיין את הפרויקט ולמלא את בקשת התמיכה.

קריטריונים לקבלת תמיכה:

על הבקשה לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 • מכתב תמיכה מדיקן הפקולטה – לכל בקשה נדרש לצרף מכתב תמיכה ביוזמה מטעם דיקן הפקולטה
 • מכתב תמיכה מהמרצה האחראי/ת – במידה והיוזמה איננה מוגשת על ידי המרצה האחראי/ת, נדרש לצרף מכתב תמיכה מטעמו/טעמה
 • פיתוח פדגוגי ושדרוג תשתיות הקורס – התמיכה תינתן לתהליכים ופעילויות המשדרגות ומקדמות את התשתיות, וישמשו לשנים הבאות בקורס. לצערנו, אין באפשרות המרכז לתמוך בפעילות שוטפת של הקורסים (כגון תוספת מתרגלים/מנחים/בודקי שיעורי בית…)

אישור התמיכה (עבור קורסים העומדים בתנאי הסף) יהיה בהתאם לקריטריונים הבאים:

 • מידת ההשפעה של תהליך עדכון ושדרוג הקורס על למידת הסטודנטים ופיתוח תהליכי רכישת הידע
 • מאפייני הקורס, גודלו, ומידת חשיבותו במסגרת התואר
 • מספר הסטודנטים הלומדים בקורס במהלך שנת לימודים

 

מאפייני הסיוע והמימון:

לתשומת לבכם, המימון הניתן על ידי המרכז לקידום הלמידה וההוראה, בתמיכת המשנה הבכיר לנשיא הטכניון, הינו חד פעמי. המרכז לא יכול לתמוך בשינויים שידרשו עלויות תפעול גדולות יותר לאחר שדרוג הקורס ו/או ידרשו הגדלה של צוות ההוראה באופן מתמשך. 

אנו מציעים מודל עבודה גמיש, המאפשר התאמה והטמעה של כלים שיפותחו על פי צורכי הקורס, ובכך משתדלים לקדם תהליכים משמעותיים ולתרום להשבחת הלמידה. הסיוע המוצע מורכב משלושה חלקים:

 1. הקצאת יחידות תעסוקה לעוזרי הוראה לכיסוי ההוצאות תהליכי הפיתוח והכנת התכנים לקורס. הפעילות מוגדרת כפעילות תומכת הוראה ומפתח ההמרה בהתאם לחוזר סגן המנל”א הינו:
  1. מטלות טכניות באופיין (עדכון מערכת מתנט, עדכון מצגות, הכנת עזרים וכד’) 60 שעות = 250 י”ת.
  2. חיבור מחדש של החלק הארי של המטלות או חומרי הלימוד בקורס 15 שעות = 100 י”ת.
 2. מתן ייעוץ וליווי צמוד על ידי מעצבי הלמידה של המרכז לקידום הלמידה וההוראה. במסגרת זאת, מעצבי הלמידה יסייע בתהליך איפיון הצרכים והפערים, יציעו פתרונות פדגוגיים וכלים בהתאם לצרכים הנ”ל, וילוו את תהליכי המדידה וההערכה של הקורס.
 3. שימוש בתשתיות המרכז לקידום הלמידה וההוראה ובתוכם, אולפני צילום ועריכה מתקדמים, חדר לצילום עצמי הכולל Light board וכיתת מולטימדיה.

צוותי ההוראה של הקורסים מוזמנים לבחור אחד או יותר מהמרכיבים השונים ולבנות תכנית עבודה המתאימה ליעדים שהוגדרו.

 

אופן הגשת הבקשה לקבלת סיוע ומימון תהליכי הפיתוח:

 1. תהליך הגשת בהקשות לתמיכה יעשה באמצעות פנייה ומילוי הטופס המקוון מטה.
 2. המרכז לקידום הלמידה וההוראה ידון בפניות השונות במהלך הסמסטר המקדים עד כחודש לפני תחילת הקורס.
 3. המרכז לא ידון בבקשות אשר לא יכללו פירוט אודות מטרות הפעילות, האמצעים, ועלות ההוצאה הצפויה.
 4. יש להגיש את הבקשה עד חודש לפני תחילת הסמסטר. בקשות שיוגשו מאוחר יותר יידחו לדיונים לקראת הסמסטר שאחרי.

במסגרת הטופס המקוון יש למלא:

 • פירוט אודות התקציב המבוקש
 • לוח זמנים מפורט לעבודה
 • תכנית למדידה והערכה של הקורס

בתום הסמסטר על צוות הקורס:

 • להגיש סיכום ומסקנות בעקבות התהליך
 • במידה ויתבקש – להציג את התהליך באירועים של המרכז לקידום הלמידה וההוראה (כנסים, ימי עיון, סדנאות וכו’) לטובת הפרייה הדדית של צוותי ההוראה בטכניון

למילוי טופס הפנייה לחצו כאן.