מרצים מצטיינים

קריטריונים להצטיינות בהוראה

  • מספר העונים לשאלון המשאל הינו 12 ומעלה
  • אחוז העונים הנו מעל ל – 40%
  • ציון מרצה כללי הינו מעל סף מינימום:
    ציון של 4.4 עבור כיתה המונה מעל ל – 90 סטודנטים
    ציון של 4.6 עבור כיתה המונה פחות מ – 90 סטודנטים
  • ציון המרצה נמצא ב – 4% הציונים העליונים (הצטיינות יתרה) או ב – 12% העליונים (הצטיינות לשבח) בקטגוריה בה נמצא הקורס:
    150 סטודנטים ומעלה, בין 149 ל – 90 סטודנטים, בין 89 ל – 40 סטודנטים, בין 39 ל – 12 סטודנטים, קורסי שפות והומניסטיים.

מרצה מצטיין מתמיד הינו מרצה שזכה בהצטיינות יתרה ב- 12 קורסים לפחות בלא פחות מ- 8 שנים שונות, במהלך לא יותר מ – 10 שנים רצופות והציון הממוצע של המרצה במהלך שנים אלה הוא לפחות 4.4.

פרס ינאי למצויינות בחינוך האקדמי

פרס ינאי מוענק על תרומה משמעותית וייחודית, לקידום החינוך האקדמי של הסטודנטים בטכניון. הפרס ניתן כאות הוקרה והערכה לחברי הסגל האקדמי, המהווים דוגמה בתרומתם המתמשכת להוראה ולמידה ובמאמציהם לחזק את המעורבות ותחושת השייכות של הסטודנטים בטכניון. מטרת הפרס היא להביא לידי ביטוי משמעותי את מחויבות הטכניון למצויינות בחינוך, הן בטכניון והן מחוץ לכותלי הטכניון.

לאתר הפרס לחצו כאן.

פרס צילג

עמיתי הוראה הם נדבך מרכזי וחשוב בהוראה בטכניון. פרס צילג לעמיתי הוראה מצטיינים ניתן כאות הוקרה והערכה למרצים אשר התבלטו והצטיינו בעשייה החינוכית שלהם ועל פועלם המסור בתחום החינוך וההוראה.

לאתר הפרס לחצו כאן.