סל הכלים הטכנולוגיים

כלים ומאפיינים

להלן סל הכלים הטכנולוגיים בשירות הפדגוגיה, כולל סטטוס הזמינות של כל כלי טכנולוגי לשימוש הסגל והסטודנטים.

 

כליתיאור מתממשק ל Moodle סטטוסמדריכים למשתמש
Moodleמערכת לניהול למידה (LMS) המאפשרת לארגן מידע וכלים לבניית מערכי שיעור: פורומים, מטלות, בחינות, שאלונים, סקרים ועוד. המערכת מאפשרת לארגן את חומר הלימוד בקורס בצורה מסודרת, לפי שבועות או בדרך הנוחה והמתאימה לשיעור, כולל קישורים לחומר רלוונטי.פעילאתר הדרכה
PollEverywhereפלטפורמה ליצירה וביצוע של סקרים בזמן אמת, המשמשת ללמידה פעילה במהלך השיעור. הכלי מאפשר יצירה של מגוון סוגי שאלות (שאלות סגורות מסוג רב-ברירה, הקלקה על אזור בתמונה, מיון ודירוג אפשרויות, שאלות פתוחות רגילות ועוד). ייחודיות הכלי הוא האפשרות לשתול את השאלות בתוך המצגת של ההרצאה (אופציונאלי). ניתן להציג את תוצאת הסקר בצורה גרפית למשתתפים ובכך לעורר דיון ושיח על הנושא הנלמד. הלומדים עונים על הסקר באינטרנט באמצעות טלפון חכם, מחשב או טאבלטכןהמערכת נבדקה ועמדה בדרישות אבטחת המידע של הטכניון. נמצאת כעת בפיילוט שבסיומו יוחלט על ההמשך התקשרות.Poll Everywhere for Instructors
Gradescopeפלטפורמה המשמשת להערכת למידה, המבוססת על טכנולוגיה מובילה הנותנת פתרונות לארגון, אחסון, בדיקה והחזרת משובים לעבודות סטודנטים. הכלי מתאים למטלות, שיעורי בית מקוונים, פרויקטים של תכנות ומבחנים. הפלטפורמה מאפשרת בדיקה רוחבית נוחה עם מחוונים מסודרים ואחידות במשובים וגם מעודדת זיהוי מגמות וניתוח נתונים סטטיסטיים. כןהמערכת נבדקה ועמדה בדרישות אבטחת המידע של הטכניון. נמצאת כעת בפיילוט שבסיומו יוחלט על המשך ההתקשרות.Gradescope get started
Qualtrics מערכת להערכת ההוראה והקורס (המשאל)לאנמצא בתהליך התקשרות עם הספק. טרם נחתם חוזה
PerusallPerusall הוא כלי שיתופי המיועד לקריאת מאמרים וספרים, תוך כתיבת הערות, שאלות וניהול דיון מרובה משתתפים. באמצעות Perusall הסטודנטים יכולים לכתוב הערות מסוגים שונים במהלך הקריאה, להתייחס להערות של עמיתיהם ולענות על שאלות שכבר הועלו, במיקומים המתאימים בתוך הטקסט עצמו.

Perusall מחלק את הסטודנטים לקבוצות עבודה, מדרג את רמת המעורבות והרצינות שלהם בתהליך ומתזכר לגבי ביצוע הפעילות. כתוצאה מכך יותר סטודנטים קוראים את החומר הנדרש, רמת ההבנה של הסטודנטים גבוהה יותר וכך גם מידת המעורבות בכיתה לאחר מכן.
כןפעילPerusall Support
Originalityמערכת לדירוג מקוריות מסמכים. מותקנת באופן אינטגרלי במערכת ה- Moodle ומבצעת בדיקת הערכת מקוריות לעבודות המוגשות ע"י סטודנטים. המערכת מייצרת דו"ח וציון הערכת מקוריות עבור כל עבודה, מ - 0% עד 100%.ברירת נהמחדל עבור מטלה חדשה הינה שרכיב דרוג מקוריות מסמכים (Originality) מופעל.. ניתן לשנות הגדרה זו.כןפעיל
ZOOMמערכת לקיום שיחות ועידה בוידאו באיכות גבוהה. ניתן לשמור את ההרצאות מוקלטות במערכת ה Panopto, בהתאם למדיניות הטכניון וכללי שמירת המידע.פעיל
Tomaxמערכת להערכת הלמידהלא פעיל.
המערכת אינה עומדת בדרישות אבטחת המידע של הטכניון
Panoptoכלי לאחסון וניהול קבצי וידאו בענן. המערכת מאפשרת להקליט, לנהל, להציג ולהשתמש בתכני וידאו של הארגון, תוך אבטחת המידע המשותף לפי הרשאות גישה וצפיה. הטכניון משתמש במערכת לניהול הרצאות, תרגולים, מעבדות וכן לתיעוד פגישות.ניתן לקשר לינק מה Moodle לוידאו ב Panoptoנבדק ועומד בדרישות אבטחת המידע של הטכניוןPanopto Support
PhETסימולציות אינטראקטיביות במדעים (פיסיקה, כימיה, מדעי כדור הארץ וביולוגיה) ובמתמטיקה.

ניתן לסנן את הסימולציות לפי תחום התוכן ורמה אקדמית.
לאבאתר Phet של אוניברסיטת קולורדו יש מגוון סימולציות אינטרקטיביות במגוון רמות אקדמיות.
JoVEכלי עזר להוראת המדעים, הכולל בתוכו ספריית וידאו של מגוון חומרים תיאורטיים וניסויים מצולמים באיכות גבוהה, אשר עברו ביקורת עמיתיםלאהגישה לאתר מתבצעת דרך אתר הספריות באמצעות דף מאגרי המידע. ניתן להשתמש בסרטונים כהכנה למעבדה, כהמחשה במהלך הרצאה, כיחידות ללמידה עצמית של סטודנטים ועודJoVE