הכשרה למתרגלים חדשים

תכנית להכשרת מתרגלים חדשים

מתרגלים ומדריכי מעבדה חדשים בטכניון משתתפים בתוכנית הכשרה החושפת אותם לגישות פדגוגיות חדשניות, כלים טכנולוגיים להוראה ולמידה והקניית מיומנויות פרקטיות להוראה אפקטיבית בכתה ובמעבדה.

ההכשרות מתקיימות פעמיים בשנה לקראת סמסטר חורף ולקראת סמסטר אביב.

ההכשרה כוללת שלושה מרכיבים:

  1. יום עיון – סדנאות בהשתתפות פעילה של המתרגלים בהנחיית צוות המרכז לקידום הלמידה וההוראה.
  2. סדנת הוראה זוטא (מיקרו הוראה) – סדנא פעילה בקבוצות קטנות הכוללת התנסות מעשית בהוראה ומשוב עמיתים.
  3. ליווי לאורך הסמסטר– תצפית בתרגול, רפלקציה ומשוב.

בהמשך לתהליך ההכשרה ובהתאם לצורך מתקיימות לעיתים תצפיות נוספות או יעוץ אישי לקידום ההוראה של המתרגלים.

"*" אינדוקטור שדות חובה