למידה פעילה במהלך הרצאה

הפעילות היישום תיאור יתרונות אתגרים
סיעור מוחות
 • פנים אל פנים
 • מקוון סינכרוני
 • מקוון אסינכרוני
 • העלאת בעיה/שאלה/נושא לדיון, תוך הגדרת מבנה וכללים של ההתנהלות
 • שיתוף עמיתים ברעיונות
 • חשיבה יצירתית ביקורתית על רעיונות ופתרונות
 • אינטראקציה ויצירת קשרים
 • לקיחת סיכונים
 • זיהוי ותיקון תפיסות מוטעות
 • זיהוי שאלות/בעיות ותת-שאלות מתאימות
 • הגדרת "חוקי המשחק" ושמירה עליהם במהלך הפעילות
עימותים debates
 • פנים אל פנים
 • מקוון סינכרוני

 

 • סטודנטים דנים בעמדות מנוגדות של נושא נבחר. תהליך פורמלי (פורמט קבוע, כללים, זמן). נדרשים להכין טיעוני מפתח המבוססים על נושאי הקורס וחומריו.
 • מעודד דיבור בפומבי והצגה
 • מפתח יכולת להסתגל ולנסח טיעוני נגד במהלך וויכוח
 • מעודד חשיבה ביקורתית ובחינת כלל הצדדים
 • עידוד מעורבות פעילה
 • שמירה על אווירה מכבדת
דיונים בקבוצות קטנות
 • פנים אל פנים
 • מקוון סינכרוני

 

 • סטודנטים מתחלקים לקבוצות קטנות ודנים בנושא מסוים עם חברי קבוצתם. הקבוצות מציגות טיעונים  המתבססים על נושאי הקורס.
 • מקדם חשיבה ביקורתית ותקשורת
 • הערכת עמדות ו/או טיעונים; הגנה על עמדות;
 • זיהוי בעיות וחוסר עקביות;
 • מתן וקבלה של משוב
 • כמות קבוצות גדולה דורשת מספר אנשי צוות
סקרים polling
 • פנים אל פנים
 • מקוון סינכרוני
 • מקוון אסינכרוני

 

 • הצגת שאלות רב- ברירה, ומענה בזמן אמת על ידי הסטודנטים. הצגת התוצאות ללומדים ודיון כפעילות המשך. ניתן להוסיף דיון מקדים.
 • מעודד מעורבות והשתתפות פעילה של כולם (אנונימי)
 • מעריך הבנת המושגים
 • מאפשר למרצה לקבל תמונת מצב של הידע/הבנה/עמדות בכיתה
 • בחירה של שאלות מאתגרות ושאלות מעודדות דיון
חשיבה בזוגות

Think-pair-share

Predict-Observe-Explain

 

 • פנים אל פנים
 • מקוון סינכרוני
 1. הצגת שאלה למחשבה
 2. כל סטודנט חושב על תשובתו
 3. הסטודנטים בזוגות משווים ביניהם, דנים זה עם זה, ומתאמים בין התשובות שלהם, או בוחרים תשובה אחת כמענה.
 4. במליאה, שיתוף הכיתה בתשובות של הזוגות.
 • התמודדות משותפת עם פתרון בעיה או מענה על שאלה.
 • הזדמנות לחשוב ולדון על הנושא, לקדם הבנה ולצמצם תפיסות מוטעות.
 • מקדם תקשורת, ניסוח תשובה ובדיקתה עם עמית, לפני הצגתה לכיתה.
 • בחירה של שאלות מאתגרות ושאלות מעודדות דיון.
למידה בצוות TBL
 • פנים אל פנים
 • מקוון סינכרוני
 • סטודנטים בקבוצות קטנות עובדים יחד, לקראת שיעור, במהלכו ואחריו. יישום הידע כולל התמודדות עם בעיה משמעותית, ודיווח על ההחלטות.
 • מקדם יכולת עבודה בקבוצות, שיתוף פעולה, תקשורת
 • מקדם מנהיגות
 • למידה מוכוונת עצמי SDL
 • חשיבה ביקורתית ומחקר
 • מחייב את הצוותים לבטא ולהעריך את חשיבתם
למידה מבוססת בעיות PBL וחקר מקרים
 • פנים אל פנים
 • מקוון סינכרוני
 • תרחישים אמיתיים, מורכבים, המציגים מידע, ללא פתרונות, וכך מאפשרים לסטודנטים לנתח, לחקור, להיות יצירתיים, ולהציע פתרונות, תוך יישום עקרונות ומושגים שנלמדו בקורס.
 • מקדם יכולת עבודה בקבוצות, שיתוף פעולה, תקשורת, מנהיגות, למידה מוכוונת עצמית SDL, חשיבת תכן, חשיבה ביקורתית ומחקר
 • זיהוי בעיות הקשורות לתרחיש, כדי להניע את תהליך הלמידה. לימוד מושגי מפתח, עקרונות, ידע ואסטרטגיות הנדרשים לפתרון הבעיה
הוראת עמיתים jigsaw classroom
 • פנים אל פנים
 • מקוון סינכרוני
 • למידה שיתופית בקבוצות מבוססת מחקר.
 1. חלוקת תוכן לנושאי משנה.
 2. הקצאת נושא משנה לכל אחד מחברי קבוצה
 3. מתקבצים לפי נושא, יוצרים תגובה קולקטיבית
 4. חוזרים לקבוצה המקורית כדי "ללמד" את עמיתיהם.
 • סטודנטים לוקחים אחריות על הלמידה

 

 

 • בחירת הנושא וחלוקתו לתתי-נושאים
 • על הסטודנטים להיות מסוגלים להבין נושא מספיק טוב כדי שיוכלו להסביר אותו לעמיתיהם.
מצגות סטודנטים

Students Presentations

 

 • פנים אל פנים
 • מקוון סינכרוני
 • מקוון אסינכרוני
 • מאפשר לסטודנטים לסנתז ולתקשר את הידע שלהם. ניתן לבקש מהסטודנטים לחקור נושא הקשור לנושא הקורס ולהציגו במהלך מפגש.
 • הוראה והערכת עמיתים.
 • התנסות בבניית הרצאה
 • עידוד סטודנטים להעמיק ולחקור נושא ולהרצות בפני הכיתה
 • הערכת עמיתים – חשיפה לדרכי חשיבה ופתרון שונים
 • מעורר רפלקציה אישית.

 

סימולציות
 • פנים אל פנים
 • מקוון סינכרוני
 • מקוון אסינכרוני
 • תרחישים מורכבים המבוססים על מצבים אמיתיים, בהם הסטודנטים מנווטים, ומקבלים החלטות קריטיות – מדמה את התהליכים בעולם האמיתי.
 • דיון לאחר הסימולציה המשקף בחירות והשלכות.
 • מעודד למידה עצמית וחקר
 • שת״פ ומנהיגות
 • חשיבה ביקורתית ויצירתיות
 • הסתגלות
 • קבלת החלטות מורכבות
 • סימולציות דורשות הכנה מוקדמת רבה מצד הסטודנטים והמורה
הדגמות
 • פנים אל פנים
 • מקוון סינכרוני
 • מקוון אסינכרוני
 • הדגמה של תהליכים/נושאים מורכבים באמצעות תוכנות הדמיה או באמצעים פיזיים אחרים.
 • דוגמאות:
 • https://phet.colorado.edu/
 • סימולציות אינטראקטיביות במגוון רמות אקדמיות
 • https://www.zygotebody.com/

 

 • הדגמה ויזואלית של תהליכים ו/או מודלים מורכבים
 • מאפשרת הדגמה של השפעה של פרמטרים שונים/מצבים שונים/אפשרויות בחירה וכו'
 • מציאת תוכנות ותכנים מתאימים לנושא הרצוי
 • הכנה של התשתית מראש (כולל רכישת רישיונות או תכנות של המודל)
"כיתה הפוכה"

"תרגול הפוך"

 • פנים אל פנים
 • מקוון סינכרוני
 • (תהליכים מקדימים אסינכרוניים)
 • שיעור ההרצאה/התרגול מצולם מראש.
 • סטודנטים נערכים לקראת מפגש, צופים בסרטונים וקוראים.
 • במפגש הבהרת התכנים, והתנסות בפתרון בעיות מורכבות (אפשרי בקבוצות) במהלך השיעור הסינכרוני
 • תורם ללמידה מוכוונת עצמית
 • עבודת צוות
 • פתרון בעיות מורכבות
 • עבודת הכנה רבה לצוות ההוראה
 • עומס גובה יותר על הסטודנטים
הרצאה אינטראקטיבית
 • פנים אל פנים
 • מקוון סינכרוני
 • מקוון אסינכרוני

 

 • שיעורים המשלבים אינטראקציות של מורה עם לומדים ושל לומדים עם חבריהם.
 • שילוב של פעילויות למידה (סקרים, הדגמות, דיון, פתרון בעיות…), הקוטעות את ההרצאה, במטרה לטפח עיבוד עמוק יותר של תוכן, ולעודד מעורבות לומדים.
 • תורם לקידום הבנה ברמה גבוהה
 • מפתח מאפיינים של לומד פעיל: יכולת לשקול ולקבל החלטות, לבחון נושאים ולפתור בעיות.
 • עבודת הכנה רבה לצוות ההוראה

 

2 דקות כתיבה
 • מטלת בית
 • מטלת כיתה
 • סטודנטים עונים על שאלה כגון: "מהם שני הדברים החשובים ביותר שלמדת מהמפגש היום?" מרצה יכול להתייחס לתגובות בין השיעורים או במהלך השיעור הבא.
 • חשיבה על השיעור, מיקוד בנושאים המחייבים למידה נוספת
·