טופס תוכנית עבודה

שם איש הקשר(חובה)

תוכנית העבודה

פירוט הפעילויות הנדרשות
הפעילות
סמסטר צפוי לביצוע (חורף/אביב/קיץ, תשפ"ב/תשפ"ג)
 
למשל: יצירת מאגר שאלות דיגיטלי, פיתוח ושדרוג חומרי לימוד, צילום הרצאות ותרגולים, הקלטות וסרטונים, הכנת תשתית לשימוש בכלים דיגיטליים כגון קהוט, סוקרטיב פדלט, מנטימטר וכד', מעבדות וירטואליות, כלי סימולציה.
בקשה תקציבית
הפעילות
כמות
עלות כולל מע"מ
סה"כ
מועד צפוי של ההוצאה
 
מטרות אפשריות: - פיתוח חומרי לימוד - פיתוח כלי הוראה ולמידה - פיתוח סימולציות ללמידה עצמאית ולהמחשת מושגים ועקרונות בקורס - פיתוח אפליקציות ולומדות אינטראקטיביות - רכישת תוכנות ועזרים טכנולוגיים להוראה והמחשה (כולל המחשות גרפיות ואנימציה) - צילום, עריכה שרותי תמלול ותרגום - פיתוח כלי מדידה והערכה אחר