שדרוג ופיתוח מעבדות הוראה בטכניון – רב שיח ושיתוף רעיונות

לקורסי המעבדה תפקיד חשוב מאוד בחינוך גבוה במדעים וטכנולוגיה ובהכשרה של בוגרי ובוגרות הטכניון. הלמידה במעבדה נותנת לסטודנטים הזדמנות לפתח, באופן פעיל, מיומנויות חקר מדעי-טכנולוגי החיוניות ללימודיהם בהמשך, לצד פיתוח מיומנויות כגון עבודת צוות, ניהול זמן, הצגה מדעית, ועוד.

המרכז לקידום הלמידה וההוראה מזמין אתכם, אנשי סגל הוראה במעבדות מכל הפקולטות (חברי סגל, מנהלי מעבדות וכל מי שמוצא עניין בנושא), למפגש לקראת הגשת ההצעות לקול הקורא של המשנה הבכיר לנשיא הטכניון. במפגש נדון בקווים מנחים ונביא דוגמאות מהטכניון ומהעולם לפיתוח ושדרוג מעבדות ההוראה, תוך יישום גישות פדגוגיות חדשניות בלמידה, הוראה והערכה שיקדמו למידה משמעותית.

נושאי המפגש:

  • פתיחה וסבב היכרות
  • דוגמאות לחדשנות פדגוגית בהוראת מעבדות
  • רב שיח בקבוצות על דילמות/ סוגיות שונות בהוראת מעבדות
  • סיכום רב שיח
  • התייעצויות בנוגע להצעות לקול הקורא

במידה ואתם מתכננים להגיש הצעה במסגרת הקול הקורא לשדרוג ופיתוח מעבדות הוראה תשפ"ג של המשנה הבכיר לנשיא הטכניון, אנא הביאו את טיוטת ההצעה למפגש לשיתוף. בסוף המפגש יוקדש זמן להתייעצות עם הצוות הפדגוגי של המרכז בנוגע להצעות.

 

בקשה למימון יוזמות פדגוגיות (1)

איש הקשר

שם איש הקשר(חובה)

פרטי הקורס

סמסטר
סוג קורס

תכנית העבודה של עיצוב הקורס

(ניתן לקבל ייעוץ במרכז לקידום הלמידה וההוראה בתכנון התהליך ומילוי הטופס)
התהליך המוצע יתרום למטרות הבאות:
ניתן לסמן אפשרות אחת או יותר. אנא ראו הסבר מטה.
  • קידום למידה משמעותית: הכוונה היא להעמקת הידע הדיסציפלינרי של הסטודנטים באמצעות חווית למידה משמעותית יותר. לדוגמא שימוש בכלים דיגיטליים, מתן מטלות אינטראקטיביות ומדידות במהלך הסמסטר, הערכה ומישוב של פתרון בעיות מורכבות וכדומה
  • קידום למידה רציפה: אחד האתגרים של החינוך הגבוה בארץ הוא דחיינות של פעילויות הלמידה, לטובת ריכוז למידה לפני הבחינה. למידה דיגיטלית מאפשרת הוספה של פעילויות אקטיביות ומדידות במהלך הסמסטר, וכן לעודד את הסטודנטים ללמידה רציפה לכל אורכו
  • רכישת מיומנויות המאה ה -21: שימוש בכלים דיגיטליים למדידה והערכה, כמו גם פעילויות דיגיטליות נוספות מקדמות את מיומנויות המאה ה -21 בקרב הסטודנטים. לדוגמא, באמצעות מתן סרטוני הכנה ופעילויות שונות אנו מקדמים את הלומד העצמאי. שימוש בכלים אינטראקטיביים משפר את היכולת לעבוד כחלק מקבוצה ומצוות. אלו רק מספר דוגמאות לאופן בו למידה דיגיטלית תומכת בלמידה משמעותית.
  • מתן גמישות לסטודנטים: בזמן במרחב ובתוכניות הלמידות. למידה דיגיטלית מאפשרת לטכניון להציע יותר גמישות לסטודנטים. גמישות זו מתבטאת בזמן (היכולת ללמוד בערב) במרחב (היכולת ללמוד בבית ובאוטובוס) ובתוכניות הלימוד (היכולת לגוון את היצע הקורסים)
תיאור של ההשפעה התשתיתית של התהליך: מה מתוך התוכנית לשינוי הקורס מהווה שינוי תשתיתי שישפיע על לימוד הקורס בסמסטרים הבאים, כיצד ישמר, איך יתועד כך שישמש צוותי קורס אחרים.
רמת הדיגיטציה המתוכננת

תוכנית העבודה

תהליכי שינוי מתוכננים
למשל: הגדרה של תוצאות למידה, שינוי שיטות הערכה, שינוי שיטת הלמידה בכיתה (כיתה הפוכה, עבודה בקבוצות, PBL וכד'), שידרוג חומרי לימוד, שינוי סילבוס וכו'. מומלץ להתייעץ עם צוות המרכז לטובת גיבוש תוכנית הפעולה.
Max. file size: 10 MB.
אנא פרטו כיצד בכוונתכם לבחון את ההשפעה שתהיה לשינוי שמוצע על הקורס (שאלונים, השוואת נתונים, וכד'). ניתן להיעזר בצוות המרכז לגיבוש התוכנית וניסוחה.

סיוע ומימון המבוקשים

בקשות תקציביות
מטרה
כמות
עלות
סה"כ
הסבר
 
מטרות אפשריות: - פיתוח חומרי לימוד - פיתוח כלי הוראה ולמידה - פיתוח סימולציות ללמידה עצמאית ולהמחשת מושגים ועקרונות בקורס - פיתוח אפליקציות ולומדות אינטראקטיביות - רכישת תוכנות ועזרים טכנולוגיים להוראה והמחשה (כולל המחשות גרפיות ואנימציה) - צילום, עריכה שרותי תמלול ותרגום - פיתוח כלי מדידה והערכה אחר
פירוט התשתיות והסיוע הנדרש מהמרכז
למשל: צילום בכיתת צילום, צילום באולפן צילום עצמי, צילומי חוץ, סיוע בשינוי שיטות הערכה, ליווי פדגוגי בכיתה, ליווי בתהליך שינוי שיטת ההוראה (לכיתה הפוכה/PBL...), הוספת עזרי לימוד אסינכרוניים...
יחידות תעסוקה
שם עוזר ההוראה
ת"ז עוזר ההוראה
אופי הפעילות (יש לבחור 1 או 2 בהתאם לתיאור מטה)
תיאור הפעילות
כמות שעות
כמות י"ת
 
מפתח המרה שעות עבודה ליחידות תעסוקה עבור פעילות תומכת הוראה: 1. מטלות טכניות באופיין (עדכון מערכת מתנט, עדכון מצגות, הכנת עזרים וכד') 60 שעות = 250 י''ת. 2. חיבור מחדש של החלק הארי של המטלות או חומרי הלימוד בקורס 15 שעות = 100 י"ת.
Max. file size: 10 MB.
במידה והנכם מבקשים יחידות תעסוקה מכתב הדיקן חייב להיות על נייר עם לוגו פקולטי, תוך ציון הפרטים הבאים: מטרת הפעילות, תיאור הפעילות, פרטי מבצע הפעילות, סמסטר ושנת לימודים, מספר השעות הצפוי ומספר יחידות התעסוקה בהלימה למפתח ההמרה של המנל"א)