המרכז לקידום הלמידה וההוראה

 

הטכניון שואף, מאז הקמתו, למצוינות בהוראה ובמחקר. תפקידה של האקדמיה הינו ליצור ולהפיץ ידע, ולהוראה טובה חשיבות רבה בהפצת הידע. תמיכה והנחייה פדגוגית חשובים למרצים באקדמיה, אשר מומחיותם היא בדרך כלל בתחום התוכן ולא בפדגוגיה ובדידקטיקה. תפקידו של המרכז לקידום הלמידה וההוראה לסייע למרצים לקדם ולשפר את הוראתם, להתמודד עם גישות הוראה חדשות, לגוון ולהעשיר את ההוראה שלהם ולהפוך את הלמידה ליעילה ומאתגרת.