יוזמות פדגוגיות – אביב תשפ"ד

חברי סגל וצוותי הוראה מוזמנים להעביר הצעות ליוזמות פדגוגיות לקורסים אקדמיים, המלווים בשדרוג שיטות וכלי הוראה, למידה וההערכה, תוך תיאור של הצרכים וההשקעה הנדרשת. המרכז לקידום הלמידה וההוראה יסייע בגיבוש ההצעות ויספק ליווי פדגוגי ומחקרי לתהליכים של ההצעות הזוכות.

המרכז לקידום הלמידה וההוראה רואה חשיבות רבה בפיתוח ושיפור כלי למידה והוראה, וזאת בשיתוף עם צוותי ההוראה בפקולטות השונות. המרכז מציע סיוע בשדרוג קורסים קיימים בדמות יחידות תעסוקה, תמיכה כספית, ליווי וסיוע מקצועי ומתמשך של אנשי המקצוע ושימוש בתשתיות העומדות לרשות המרכז.

יוזמות פדגוגיות ופעילות תומכת הוראה הינן פעילויות המכוונות לשדרג, לפתח, ולשכלל את אופני הלמידה וההוראה טכניון. היוזמות יכולות לעודד למידה רציפה, למידה עצמאית ומעמיקה, נגישות למידע וידע, רכישת כישורים רכים ומיומנויות המאה ה-21 ועוד. פיתוח היוזמות יכולה להיות מלווה בשילוב מגוון כלי הוראה טכנולוגיים, שימוש בפלטפורמות אינטרנטיות וכלי מולטימדיה ותקשורת.

קריטריונים לקבלת תמיכה:

על הבקשה לעמוד בתנאי הסף הבאים:

  • פיתוח פדגוגי ושדרוג תשתיות הקורס – התמיכה תינתן לפעילויות שדרוג ושינוי תשתיתיות אשר ישרתו את צרכי ההוראה והלמידה בקורס מספר שנים קדימה
  • תמיכה מדיקן הפקולטה – מכיוון שמדובר בשינוי תשתיתי מהותי, היוזמה חייבת לקבל תמיכה ואישור מדיקן הפקולטה. המרכז לא יוכל להמשיך לתקצב את הפעילות לאחר הסמסטר בו אושרה היוזמה (כלומר התמיכה היא חד פעמית ולא תינתן בסמסטרים העוקבים)
  • הבקשה מתייחסת ליוזמות שיוטמעו בסמסטר העוקב או בתום הסמסטר הקרוב, זאת בכדי לאפשר זמן לתכנון, הכנת המשאבים ואופן ההטמעה
  • במידה וההצעה זוכה בתמיכה, מגישי הבקשה מתחייבים להעביר למרכז לקידום הלמידה וההוראה דיווח אודות תהליכי השינוי בקורס, במהלך ועם סיום התהליך.

אנא הגישו את ההצעות עד ה 1/05/2024 באמצעות הטופס מטה. נשמח להיפגש ליעוץ לקראת הגשת ההצעות.

התהליך:

  1. הגשת תיאור כללי של היוזמה על ידי מרצה אחראי (או נציג צוות הקורס בצירוף מכתב תמיכה ממרצה אחראי) בטופס המופיע מטהעד ה 1.5.2024
  2. פגישה של מרצה אחראי עם יועצת הוראה לצורך שיח על היוזמה ומילוי משותף של טופס בקשה למימון יוזמה פדגוגית
  3. קבלת מכתב תמיכה מדיקן הפקולטה
  4. קבלת תשובה רשמית מהמרכז לקידום ההוראה והלמידה – עד ה 15.5.2024

טופס פנייה להשתתפות בפרויקט יוזמות פדגוגיות:

"*" אינדוקטור שדות חובה

שם*
אנא רשמו את השמות המלאים של אנשי צוות נוספים, כולל תפקידם בקורס (מרצה/מתרגל/מדריך מעבדה וכד')
Max. file size: 10 MB.
שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.