שיטות הערכה – הערכה חלופית

הערכה חלופית מהווה חלופה להערכה המסורתית והמקובלת, המבוססת על מבחנים. ההערכה החלופית בודקת את יכולות יישום הידע, את המיומנויות שנרכשו ואת מידת ההבנה.

Case studies

קישורים