פרויקט "הערכת מצוינות בהוראה"

הפרויקט, המתבצע בהובלת המרכז לקידום הלמידה וההוראה, נועד לגבש קוים מנחים לקראת קידום מדיניות בנושא הערכת ההוראה בטכניון

במסגרת זו תערך סקירה מקיפה אודות סוגיות, מודלים ומאפיינים של תהליכי הערכת ההוראה בטכניון ובמוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם. בין היתר, ייבחנו סוגיות הנוגעות למבנה ואופן העברת סקרי איכות ההוראה, לעידוד מצוינות בהוראה, פרסים וכו'. כחלק מהפרויקט תיבחן האפשרות להגדיר תמהיל רחב להערכת איכות ההוראה, אשר יתבסס על קריטריונים ומרכיבים נוספים לצד המשאל להערכת ההוראה והקורס. חלק משמעותי בפרויקט הוא איסוף מידע וניתוח האתגרים הקיימים בטכניון בנושא סקרי ההוראה בכלל, והפרסים בפרט.

נשמח לשמוע את התייחסותכם ונקודת המבט שלכם על הנושא.
ניתן גם לפנות ישירות לשירי קרופה, מובילת הפרויקט מטעם המרכז, לכתובת המייל shiri.k@technion.ac.il.

ראו מטה טופסי הערכת מצוינות לצוות הוראה ולסטודנטים.

טופס פנייה עבור סגל הוראה

שם(חובה)
תפקידי הוראה(חובה)
פגישה

טופס פנייה עבור סטודנטים

שם
מפגש