כיתת המולטימדיה

כיתת המולטימדיה של המרכז לקידום הלמידה וההוראה מציעה סביבת למידה חדשנית המאפשרת למידה עצמאית, למידת חקר שיתופית בקבוצות, תוך העברה, הצגה וצילום של מידע בזמן אמת. עיצוב הכיתה מותאם להוראה ממוקדת לומד ומאפשר ללומדים בה להנות מלמידה בעזרת תוכנות מתקדמות בתחומים שונים.

למידע נוסף ושריון שיעור בכיתה  במהלך הסמסטר, אנא פנו ל: שיעור בכיתת המולטימדיה.

במסגרת בחינת בשימוש בכיתת המולטימדיה וההשפעה שלה על ההוראה והלמידה, נערכו סקרים שבחנו את אופן השימוש בכיתה ומידת שביעות הרצון של המשתמשים בה. הסקר הראשון הועבר לצוותי ההוראה שהשתמשו בכיתה והשני, לסטודנטים שלמדו בכיתה. כמו כן, נערכה תצפית על אופן ההוראה בכיתה והשתתפות סטודנטים במהלך סדנת תרגול.

סקר צוותי ההוראה כלל מספר קטן של מרצים ועל כן לא ניתן לדווח על אחוזים משמעותיים של התשובות אלא רק על מספר דגשים. רוב חברי סגל ההוראה שמילאו את הסקר דיווחו כי ההוראה בכיתת המולטימדיה עזרה להם במידה רבה או רבה מאוד:

  • לשלב פעילויות במהלך השיעור ולעודד את ההשתתפות הפעילה של הסטודנטים/ות
  • לשלב עבודה עצמאית של הלומדים
  • לשלב עבודה על פרויקטים (אישיים או קבוצתיים)

סקר הסטודנטים הועבר ל – 27 משתתפים. כמעט כל הסטודנטים דיווחו כי הלמידה בכיתת המולטימדיה עודדה אותם להשתתף ולעבוד בקבוצות והגבירה את הקשב ואת ההבנה של החומר הנלמד. בנוסף, אם כי במידה מועטה יותר, כ – 65% מהמשיבים דיווחו כי הלמידה בכיתה אפשרה להם לקבל משוב מצוות ההוראה ולעבוד באופן עצמאי.