תכנון קורס בגישה ממוקדת לומד/ת

  • Course Design, University of California, Berkeley
  • Course Transformation Guide, University of Colorado and University of British Columbia
  • תכנון לימודים, הוראה והערכה – האוניברסיטה הפתוחה:

    הקורס עוסק בנושאי ליבה מרכזיים, הנוגעים לתכנון לימודים החל מהגיל הרך ועד למסגרות הכשרה מקצועיות ולימודים גבוהים, בעלי העניין הרבים השותפים לקביעת מטרות-על בחינוך, כלי הערכה מסורתיים וחלופיים, שאלות אתיות בהערכה ועוד. הקורס מפותח ומועבר על ידי עשרה מרצים ומרצות מומחים, שנחשבים כמרצים מצטיינים בתחומם. הקורס מבוצע בשיתוף פעולה עם סמינר הקיבוצים ומרצים מומחים מאוניברסיטת תל אביב ומכללת אחווה. מרצה: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט. זהו קורס שניתן להירשם אליו וללמוד אותו בחינם. להרשמה יש ללחוץ כאן.

בניית סילבוס וניסוח תוצאות למידה

טכניקות וטיפים להוראה יעילה

חוברת למתרגל/ת בטכניון

טיפים לתרגול יעיל

יחסי מרצה מתרגל – כיצד לקיים שיתוף פעולה מוצלח?

זכויות יוצרים

אסטרטגיות למידה

הכנת תלקיט הוראה