משוב הסטודנטים בתום תהליך הערכה

אנו ממליצים להשלים את תהליך ההערכה שאמצעות שאלון סטודנטים המסכם את חווית הבחינה שלהם. מטרת השלב הזה הוא לקבל מידע, שבעזרתו ניתן יהיה לדייק את תהליכי ההערכה בהמשך.

להלן מספר שאלות בהן ניתן להיעזר לטובת העניין. מוזמנים להוסיף שאלות נוספות או לשנות בהתאם לצרכי ההוראה והלמידה בקורס שלכם.

 

 

אנא סמנו את מידת הסכמתכם עם ההצהרות הבאות: מסכימים מאוד מסכימים אין דעה בנושא לא מסכימים לא מסכימים כלל
1.      הבחינה שיקפה את מגוון הנושאים שנלמדו במהלך הקורס.
2.      הבחינה אפשרה לך לבטא את רמת הידע והשליטה שלך בחומר הקורס.
3.      רמת הקושי של הבחינה תאמה את רמת הקושי של החומר הנלמד בקורס.
4.      השאלות בבחינה היו ברורות.
5.      הזמן שהוקצה לבחינה היה מספיק.

 

6.      איזה ציון את/ה מצפה לקבל בבחינה?
7.      מה רמת הבטחון שלך לגבי הציון?  (הערכה מדויקת,±5  נקודות, ±10  נקודות, ±20  נקודות, ±30  נקודות

 

 

השאלות הבאות נועדו לסייע לנו להבין את צורת הלמידה שלכם לבחינה:
8.  כמה זמן למדת לבחינה? כמה ימים? ________כמה שעות במצטבר? _________
9.  האם למדת לבד או עם אחרים?
10. איזו הכנה היית רוצה לקראת הבחינה?
11. באלו חומרי עזר השתמשת? כיצד השתמשת בהם?