סדנאות

 

הנכם מוזמנים לסדרת סדנאות חווייתיות, אשר תתקיימנה במרכז לקידום הלמידה וההוראה.

במסגרת הסדנאות נתמקד במאפיינים של הוראה יעילה ובכללם:  כיצד ללמד בבהירות, כיצד לעודד מעורבות בלמידה ולהעלות את רמת המוטיבציה והעניין , וכיצד ליישם עקרונות של למידה פעילה. כמו כן נציג שיטות הוראה חדשניות המשלבות פתרון בעיות, למידה בקבוצות ושימוש בטכנולוגיות חדשניות.

להרשמה ולקבלת פרטים נוספים: ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il.

סדנאות מרצים

מטה קוגניציה: שיטה לניתוח ולשיפור תהליכי למידה
 • מועד: יום א' 24/03/19 9:00-10:30
 • מנחה: פרופ' רקפת אקרמן, הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, הטכניון
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תקציר: בזמן שאדם לומד או פותר בעיה, כל העת הוא גם מכוון את השקעת המאמצים שלו. למשל, הוא מחליט שהידע שלו מספיק טוב, שאין סיכוי שידע, או שעזרה חיצונית תועיל. תחום מחקר שנקרא מטה-קוגניציה דן בהכוונת המאמצים לקראת השגת מטרה על בסיס הערכה סוביקטיבית של ההתקדמות. התחום דן במגוון טעויות עקביות שחלות בהערכה עצמית של הידע ובאופן בו זה פוגם ביעילות השקעת המאמצים במשימה. בהרצאה אציג כלים לניתוח מעמיק של תהליכי למידה, המאפשרים בחינת נקודות חוזק ותורפה בתהליכי למידה, ואדון בשיטות שנמצאו יעילות לשיפור הכוונת המאמצים והתוצאות בפועל.
הוראה מתוקשבת בקורסים בטכניון
 • מועד: יום א' 31/03/19 9:00-10:30
 • מנחה: ד"ר אולגה צ'ונטונוב, יועצת תקשוב
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • כיצד לקדם למידה פעילה ואינטראקטיבית באמצעות מערכת Moodle
  • למידה שיתופית באמצעות מערכת Moodle
  • שילוב מגוון סוגי הערכה באמצעות מערכת Moodle: מבחנים, מטלות מקוונות, הערכת עמיתים ומשובים
פתרון בעיות: כיצד נעודד השתתפות פעילה של סטודנטים
 • מועד:יום א' 14/04/19 9:00-10:30
 • מנחה: ד"ר גלית בוצר, ד"ר עליזה מלק ומר יוסף לבנה – יועצי הוראה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • פתרון בעיות: אסטרטגיות של מומחים לעומת טירונים
  • שלבים בפתרון בעיה
  • עבודה פעילה בקבוצות –  ניתוח בעיות לדוגמא
  • מודלים לשילוב עבודה בקבוצות קטנות עם דיון כיתתי.

הנכם מתבקשים להביא לסדנה בעיה אופיינית מתחום הדעת שלכם, שתשמש לצורך ניתוח בסדנה.

ללמד בבהירות: אסטרטגיות הוראה התורמות להבנה של הסטודנטים
 • מועד: הסדנה תתקיים במתכונת של ייעוץ פרטני, אנא תאמו מראש עם ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il
 • מנחה: ד"ר גלית בוצר וד"ר עליזה מלק, יועצות הוראה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • סדנה פעילה – דוגמאות לנושאים מדעיים – טכנולוגיים מורכבים וחקירת דרכים יעילות להסביר אותם.
  • ניסוח בהיר של שאלות ובעיות
  • טיפים לשיפור בהירות ההוראה
  • בדיקת הבנת הסטודנטים באמצעות Socrative.

הנכם מתבקשים להביא לסדנה נושא לדוגמא מתוך הקורסים שאתם מלמדים שהינו מורכב להסבר.

הערכה ומבחנים
 • מועד: הסדנה תתקיים במתכונת של ייעוץ פרטני, אנא תאמו מראש עם ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il
 • מנחה: ד"ר גלית בוצר וד"ר אירית ורטהיים
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:

במפגש נציג על קצה המזלג, אתגרים ועקרונות ביישום מהלכים של מדידה והערכה. בעיות שעולות במבחנים, מהו מבחן איכותי? תהליך ההכנה של מבחנים הוגנים, בדיקה והסקת מסקנות. מפגש יישומי המתבסס על דוגמאות רלוונטיות.

* יוצג מודל חדש של שאלות מסוג רב-ברירה. שילוב שאלות רב-ברירה דו-שכבתיות (TTMC) במבחן, כאשר בשכבה הראשונה נדרש פתרון חישובי למצב נתון, ובשכבה השנייה הנמקה לפתרון זה.

שילוב טכנולוגיות חדשניות בלמידה והוראה
 • מועד: הסדנה תתקיים במתכונת של ייעוץ פרטני, אנא תאמו מראש עם ד"ר גלית בוצר
 • מנחה: ד"ר אולגה צ'ונטונוב וד"ר עליזה מלק
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • סטודנטים מעורבים הם סטודנטים לומדים. כיצד נעודד מעורבות פעילה באמצעות Socrative?
  • כיצד נעודד קריאה של הסטודנטים, כחלק מהלמידה, באמצעות Perusall.
הנגשת אתרים וקורסים בידי עורכי תוכן
 • מועד: יום א' 12/05/19 11:00-12:30
 • מנחה:מר נועם ברקוביץ, אגף מחשוב ומערכות מידע
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • החל מאוקטובר 2018 חלה חובה להנגיש תוכן דיגיטלי בקורסי מודל ובאתרי אינטרנט עבור אנשים עם מוגבלויות. הסדנה תפרט את דרישות החוק ותדגים הנגשת תכנים מסוגים שונים לאנשים עם מוגבלויות ראיה, מוגבלות מוטורית ומוגבלות קוגניטיבית. להרחבה קישור לקובץ מצורף: סילבוס הדרכות הנגשה.
תפיסות שגויות – זיהוי והתמודדות
 • מועד: יום א' 19/05/19 9:00-10:30
 • מנחה: ד"ר גלית בוצר ומר יוסף לבנה, יועצי הוראה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
   • מקורן של תפיסות שגויות
   • איך לזהות – תפיסות שגויות
   • מודל הוראה לשינוי תפיסתי – מתפיסה שגויה לתפיסה מדעית
   • דוגמאות מדיסציפלינות שונות
הנגשת לימודים לסטודנטים עם מוגבלות
 • מועד: הסדנה נדחתה
 • מנחה: דליה פלד,  מנהלת היחידה לקידום סטודנטים, לשכת דיקן הסטודנטים.
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • הכרת תקנות הנגישות
  • בין התאמות לטיפול : מרכז הנגישות והתמיכה בסטודנט
  • הכרת שירותי היחידה לקידום סטודנטים

הכרות עם עולמו של סטודנט מוגבל – תיאור מקרה ממקור ראשון

מוטיבציה בחינוך מדעי הנדסי
 • מועד:יום א' 2/6/19 10:30-12:00
 • מנחה: ד"ר ארי גרו, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • מהי מוטיבציה?
  • סוגי מוטיבציה
  • כיצד ניתן להגביר מוטיבציה ללמידה בקורסים מדעים והנדסיים?

 

סדנאות למתרגלים

מטה קוגניציה: שיטה לניתוח ולשיפור תהליכי למידה
 • מועד: יום א' 24/03/19 9:00-10:30
 • מנחה: פרופ' רקפת אקרמן, הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, הטכניון
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תקציר: בזמן שאדם לומד או פותר בעיה, כל העת הוא גם מכוון את השקעת המאמצים שלו. למשל, הוא מחליט שהידע שלו מספיק טוב, שאין סיכוי שידע, או שעזרה חיצונית תועיל. תחום מחקר שנקרא מטה-קוגניציה דן בהכוונת המאמצים לקראת השגת מטרה על בסיס הערכה סוביקטיבית של ההתקדמות. התחום דן במגוון טעויות עקביות שחלות בהערכה עצמית של הידע ובאופן בו זה פוגם ביעילות השקעת המאמצים במשימה. בהרצאה אציג כלים לניתוח מעמיק של תהליכי למידה, המאפשרים בחינת נקודות חוזק ותורפה בתהליכי למידה, ואדון בשיטות שנמצאו יעילות לשיפור הכוונת המאמצים והתוצאות בפועל.
הוראה מתוקשבת בקורסים בטכניון
 • מועד: יום א' 31/03/19 9:00-10:30
 • מנחה: ד"ר אולגה צ'ונטונוב, יועצת תקשוב
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • כיצד לקדם למידה פעילה ואינטראקטיבית באמצעות מערכת Moodle
  • למידה שיתופית באמצעות מערכת Moodle
  • שילוב מגוון סוגי הערכה באמצעות מערכת Moodle: מבחנים, מטלות מקוונות, הערכת עמיתים ומשובים
פתרון בעיות: כיצד נעודד השתתפות פעילה של סטודנטים
 • מועד:יום א' 07/04/19 9:00-10:30
 • מנחה: ד"ר גלית בוצר, ד"ר עליזה מלק ומר יוסף לבנה – יועצי הוראה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • פתרון בעיות: אסטרטגיות של מומחים לעומת טירונים
  • שלבים בפתרון בעיה
  • עבודה פעילה בקבוצות –  ניתוח בעיות לדוגמא
  • מודלים לשילוב עבודה בקבוצות קטנות עם דיון כיתתי.

הנכם מתבקשים להביא לסדנה בעיה אופיינית מתחום הדעת שלכם, שתשמש לצורך ניתוח בסדנה.

ללמד בבהירות: אסטרטגיות הוראה התורמות להבנה של הסטודנטים
 • מועד: הסדנה תתקיים במתכונת של ייעוץ פרטני, אנא תאמו מראש עם ד"ר גלית בוצר bbgalit@technion.ac.il
 • מנחה: ד"ר גלית בוצר וד"ר עליזה מלק, יועצות הוראה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • סדנה פעילה – דוגמאות לנושאים מדעיים – טכנולוגיים מורכבים וחקירת דרכים יעילות להסביר אותם.
  • ניסוח בהיר של שאלות ובעיות
  • טיפים לשיפור בהירות ההוראה
  • בדיקת הבנת הסטודנטים באמצעות Socrative.

הנכם מתבקשים להביא לסדנה נושא לדוגמא מתוך הקורסים שאתם מלמדים שהינו מורכב להסבר.

מניסיונם של מתרגלים מצטיינים
 • מועד: יום ד' 01/05/19 12:30-14:00
 • מנחה: ד"ר עליזה מלק, יועצת הוראה
 • מקום: אסט 1 קומה 4 בית הסטודנט
 • תוכנית:
  • במפגש יציגו מתרגלים מצטיינים מפקולטות שונות אסטרטגיות הוראה, טיפים והמלצות על בסיס ניסיונם בהוראה.
שילוב טכנולוגיות חדשניות בלמידה והוראה
 • מועד: הסדנה תתקיים במתכונת של ייעוץ פרטני, אנא תאמו מראש עם ד"ר גלית בוצר
 • מנחה: ד"ר אולגה צ'ונטונוב וד"ר עליזה מלק
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • סטודנטים מעורבים הם סטודנטים לומדים. כיצד נעודד מעורבות פעילה באמצעות Socrative?
  • כיצד נעודד קריאה של הסטודנטים, כחלק מהלמידה, באמצעות Perusall.
הנגשת אתרים וקורסים בידי עורכי תוכן
 • מועד: יום א' 12/05/19 11:00-12:30
 • מנחה:מר נועם ברקוביץ, אגף מחשוב ומערכות מידע
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • החל מאוקטובר 2018 חלה חובה להנגיש תוכן דיגיטלי בקורסי מודל ובאתרי אינטרנט עבור אנשים עם מוגבלויות. הסדנה תפרט את דרישות החוק ותדגים הנגשת תכנים מסוגים שונים לאנשים עם מוגבלויות ראיה, מוגבלות מוטורית ומוגבלות קוגניטיבית. להרחבה קישור לקובץ מצורף: סילבוס הדרכות הנגשה.
תפיסות שגויות – זיהוי והתמודדות
 • מועד: יום א' 19/05/19 9:00-10:30
 • מנחה: ד"ר גלית בוצר ומר יוסף לבנה, יועצי הוראה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
   • מקורן של תפיסות שגויות
   • איך לזהות – תפיסות שגויות
   • מודל הוראה לשינוי תפיסתי – מתפיסה שגויה לתפיסה מדעית
   • דוגמאות מדיסציפלינות שונות
הנגשת לימודים לסטודנטים עם מוגבלות
 • מועד: הסדנה נדחתה
 • מנחה: דליה פלד,  מנהלת היחידה לקידום סטודנטים, לשכת דיקן הסטודנטים.
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • הכרת תקנות הנגישות
  • בין התאמות לטיפול : מרכז הנגישות והתמיכה בסטודנט
  • הכרת שירותי היחידה לקידום סטודנטים

הכרות עם עולמו של סטודנט מוגבל – תיאור מקרה ממקור ראשון

למידה שיתופית: אסטרטגיות הוראה המעודדות למידת עמיתים
 • מועד: יינתן במתכונת של ייעוץ פרטני בתיאום מראשbbgalit@technion.ac.il
 • מנחה: ד"ר גלית בוצר, יועצת הוראה
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
   • למידת עמיתים כמרכיב חשוב בלמידה משמעותית
   • טיפוח כישורים רכים כגון עבודת צוות ומיומנויות תקשורת
   • אתגרים ביישום למידת צוותים בתרגולים ומעבדות
מוטיבציה בחינוך מדעי הנדסי
 • מועד:יום א' 2/6/19 10:30-12:00
 • מנחה: ד"ר ארי גרו, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון
 • מקום: בניין אולמן, קומה 2
 • תוכנית:
  • מהי מוטיבציה?
  • סוגי מוטיבציה
  • כיצד ניתן להגביר מוטיבציה ללמידה בקורסים מדעים והנדסיים?

 סדנאות עפ"י הזמנה של הפקולטה

חיבור מבחנים

להיות מרצים טובים יותר

למידה והוראה בעידן הטכנולוגי

סדנת מרצים

תכנון קורס בגישה ממוקדת למידה