החזון שלנו

עיצוב החינוך וההכשרה בטכניון כך שיתמכו בתהליכי לימוד הידע ופיתוח הכישורים הדרושים לבוגרות ובוגרים מובילים במאה ה-21

המרכז פועל במספר רבדים על מנת לקדם את חזונו:

 • פיתוח חזון: תמיכה בפקולטות ובדיקנים, זיהוי אתגרים והזדמנויות
 • פיתוח ידע, ערך ואיכות:
  • זיהוי פרקטיקות הוראה ולמידה אפקטיביות, הטמעתן ועיגונן בתקנות
  • התאמת הוראה מבוססת מחקר לסביבה הטכניונית
  • הפצה של ידע בחזית החינוך המדעי-הנדסי בטכניון, בארץ, ובעולם
 • הקמת תשתית מוסדית מתאימה: אולפני צילום, תשתית מחשוב, איסוף והנגשה של נתונים
 • תמיכה בסגל ההוראה: הכשרה וסדנאות, הנחיה ומישוב
 • הערכה ומדידה:
  • הערכת איכות הוראה ברמת הקורס, הפקולטה והמוסד
  • הובלת משאל המרצה והקורס
  • פיתוח אופני הערכה ומישוב של קורסים
 • מיצוב הטכניון כארגון לומד: הקמת תשתית ארגונית לתמיכה בפיתוח חינוך והכשרה תוך- ועל- דיסציפלינרית