המרכז לקידום הלמידה וההוראה
נאותות בהערכה - לקראת בחינות
חברי סגל וצוותי הוראה מוזמנים להעביר הצעות ליוזמות פדגוגיות לקורסים אקדמיים, המלווים בשדרוג שיטות וכלי הוראה, למידה וההערכה, תוך תיאור של הצרכים וההשקעה הנדרשת. המרכז לקידום הלמידה וההוראה יסייע בגיבוש ההצעות ויספק ליווי פדגוגי ומחקרי לתהליכים של ההצעות הזוכות.
המרכז לקידום הלמידה וההוראה, בתמיכה והובלה של המשנה הבכיר לנשיא, פרופ' עודד רבינוביץ' וסגן המשנה הבכיר לקידום הלמידה וההוראה, פרופ' עדו רול, יוצאים בקול קורא לסגל ההוראה בטכניון להגשת הצעות לשינויים פדגוגיים מבוססי וידאו בקורסים אקדמיים, המלווים בריענון, שדרוג ופיתוח ההיבטים הפדגוגיים של למידה פעילה.
כחלק מההיערכות לקראת סמסטר אביב תשפ"ד, נפתחו אתרי הקורסים ב Moodle, שובצו חברי צוות ההוראה ושויכו הסטודנטים לאתרים באופן אוטומטי, בהתאם למידע המגיע ממערכות הרישום והשיבוץ. רישומים אלו מתעדכנים באופן שוטף מול מערכות אלו. אנו מזמינים אתכם להיכנס לאתרי הקורסים שלכם, ולהכינם לקראת הלמידה. ריכזנו את עיקרי ההמלצות וההנחיות להכנת האתרים לקראת הסמסטר הקרוב. לקבלת סיוע ושאלות בנושאי האתרים, אתם מוזמנים לפנות אלינו במייל moodle@technion.ac.il ונשתדל לתת מענה בהקדם האפשרי.