הערכת מצוינות בהוראה – סגל הוראה – טופס פנייה

שם(חובה)
תפקיד(חובה)

Max. file size: 10 MB.
אנא תארו מהו השינוי הפדגוגי המהותי שאתם מציעים בהשוואה למצב הקיים? כיצד הוא משפיע על ההוראה והלמידה בקורס? ומדוע הוא שינוי תשתיתי לדעתכם.