הערכה ומבחנים

  • כיצד נשלב הערכה בבסיס ההוראה, ונהפוך זאת לחלק מהדיאלוג עם הסטודנטים?
  • כיצד נשלב מספר שיטות הערכה בקורס, כך שנוכל להעריך מגוון רחב של תוצאות למידה?
  • איך נבטיח הערכה מיטבית, ונתמודד עם בעיות של מהימנות בהערכה?

המרכז לקידום הלמידה וההוראה מציע:

  • סדנאות בנושא כתיבת מבחנים והערכה חלופית.
  • ליווי מקצועי אישי למרצים בתהליך ההכנה והבדיקה של מבחנים בהתאם להמלצות המרכז הארצי לבחינות והערכה.
  • הדרכה בשילוב של כלים להערכה חלופית, ביניהם: פרויקטים, תלקיטים, הערכת עמיתים ועוד.
  • הכנת גרסאות (טורים) למבחנים מסוג רב-ברירה.
  • בדיקה של מבחנים מסוג רב-ברירה והפקת דוחות סטטיסטיים ודו"ח ציונים בפורמט המתאים להזנה למערכת הציונים UpGrade.

 

מבחנים

תהליך הכנת מבחן