מרצים מצטיינים

קריטריונים להצטיינות בהוראה
  • מספר העונים לשאלון המשאל הינו 12 ויותר
  • אחוז העונים הנו מעל 40%
  • ציון מרצה כללי מעל סף מינימום (4.4 עבור גודל כיתה של  90 סטודנטים או יותר, 4.6 עבור גודל כיתה קטן מ- 90)
  • ציון המרצה נמצא ב4% הציונים העליונים (הצטיינות יתרה) או ב 12% העליונים (הצטיינות לשבח) בקטגוריה בה נמצא הקורס (קטגוריות: 150 סטודנטים או יותר, בין 149 ל 90 סטודנטים, בין 89 ל 40 סטודנטים, בין 39 ל 12 סטודנטים, קורסי שפות והומניסטיים)

מרצים מצטיינים מתמידים